Početna stranica
Obavijesti organizatora
AKM 11
Sažeci
Upute
Popis postera

 

 

 

ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI
Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 

11. seminar:  Poreč, 21.-23. studeni 2007.

Upute autorima | Upute za izradu postera | Upute voditeljima radionica

UPUTE AUTORIMA

Poštovani,

budući da se i za 11. seminar priprema zbornik radova, molimo vas da nam pošaljete tekstove svojih izlaganja. Pri oblikovanju teksta molimo vas da se pridržavate ovih Uputa kako biste nam olakšali pripremu zbornika i njegovo što brže objavljivanje.

Rukopisi se izlaganja/izvještaja šalju u jednom primjerku na papiru s dvostrukim proredom i na email adresu. U zaglavlju rada treba navesti ime i prezime, stručno zvanje i točnu službenu adresu, uključujući i e-mail adresu te opširniji sažetak rada na hrvatskom i engleskom jeziku . Autori su također obvezni navesti ključne riječi uza svoj rad, i to na hrvatskom i engleskom jeziku.

Primjerak na papiru oblikujte onako kako biste željeli da bude istaknuto u zborniku (npr. odjeljci, podnaslovi odjeljaka, masna slova). Elektronički tekst isporučite neoblikovan tekst (bez uvlaka, tab označivanja i sl.) u Word for Windows, odnosno u .rtf obliku. Tablice, grafikone, fotografije ili slajdove pošaljite u posebnoj datoteci. Bilo bi poželjno da tekstovi ne prelaze jedan autorski arak (16 stranica A4 formata s dvostrukim proredom i marginama 2.5 - 3.0 cm), odnosno 10.000-12.000 znakova.

Bilješke navedite ispod teksta. Ako Vam to nije moguće, tada ih označite u neprekinutom nizu od 1 naviše i to u okruglim zagradama, a na kraju teksta dodajte bilješke u istoj numeraciji. U bilješkama navedite pun bibliografski navod (referencu) kad se pojavi prvi put. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega citirate stavite oznaku "Navedeno djelo" ili "Nav. dj.", popraćenu brojem stranice s koje ste navod preuzeli ili oznakom za stranice (od-do) ako ste kompilirali ili komentirali veći dio teksta citiranog autora. Oznaku "Isto" možete koristiti, ako se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom.

Na kraju teksta donosi se abecedni popis literature citirane u bilješkama.

Bibliografski navodi (reference) u bilješkama i u popisu literature trebaju biti navedeni kako slijedi:

- ako publikacija sadrži djelo jednog, dva ili tri autora

1. McGarry, Kevin. The changing context of information : an introductory analysis. 2 nd ed. London : Library Association Publishing, 1993.

2. Crawford, Walt; Michael Gorman. Future libraries : dreams, madness & reality. Chicago; London : American Library Association, 1995.

3. Beaudiquez, Marcelle; Francoise Bourdon; Sonia Zilhard. Management and use of name authority files - personal names, corporate bodies and uniform titles : evaluation and prospects. M ü nchen : K. G. Saur, 1991.

- ako publikacija sadrži djelo četvorice ili više autora

1. Key papers in information science / ed. by Belver C. Griffith. White Plains : Knowledge Industry Publications, 1980.

- ako se navodi članak u časopisu ili zborniku

1. Davies, Eric. Learn by wire : managing network access to learning materials. // The Electronic Library 15, 3(1997), 205-214.

2. Capurro, Rafael. What is information science for? : a philosophical reflection. // Conceptions of Library and Information Science : historical, empirical and theoretical perspectives / ed. by Pertti Vakkari and Blaise Cronin. London : Taylor Graham, 1992. Str. 82-96.

- ako se navodi članak objavljen na elektroničkom mediju (mrežno ili mjesno dostupan rad)

1. International Institute for Electronic Library Research : the ELINOR Project[citirano: 2005-10-05]. Dostupno na: http://ford.mk.dmu.ac.uk/Projects/ELINOR/

2. Fluckiger, François. Multimedia over the Internet. // Joining efforts from communication to collaboration over the Internet : conference proceedings / 3 rd CARNet Users Conference - CUC 2001. Zagreb : CARNet, 2001. [ CD-ROM ]

 

Sažetke izlaganja s naznakom vrste priloga (Izlaganje, Radionica) možete poslati do 15. srpnja 2007., na adresu: mwiller@nsk.hr

 


Početna stranica | Obavijesti  

Uredništvo web stranica: Tinka Katic, Tomislav Ivanjko i Goran Zlodi