Početna stranica
Obavijesti organizatora
AKM 11
Sažeci
Upute
Popis postera

 

 

 

ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI
Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 

11. seminar:  Poreč, 21.-23. studeni 2007.

Upute autorima | Upute za izradu postera | Upute voditeljima radionica

UPUTE VODITELJIMA RADIONICA I PANELA

Poštovani,

budući da se i za 11. seminar priprema zbornik radova, molimo vas da nam pošaljete izvještaje i zaključke radionice/panela koju ste vodili te prikupite tekstove pojedinačnih izlaganja koja su bila predstavljena u okviru radionice i koja će se u zborniku objaviti kao prilozi uz izvještaj. Također Vas molimo da se pridržavate ovih Uputa kako bi nam olakšali pripremu zbornika i njegovo što brže objavljivanje.

Rukopisi se izlaganja/izvještaja šalju u jednom primjerku na papiru formata A4 s dvostrukim proredom i na e-mail adresu. U zaglavlju izvještaja navedite ime i prezime voditelja te priređivača radionice. Ako ste u mogućnosti, prevedite izvještaj i zaključke na engleski jezik.

Primjerak na papiru oblikujte onako kako biste željeli da bude istaknuto u zborniku (npr. odjeljci, podnaslovi odjeljaka, masna slova). Elektronički tekst isporučite neoblikovan tekst (bez uvlaka, tab označivanja i sl.) u Word for Windows, odnosno u .rtf obliku. Tablice, grafikone, fotografije ili slajdove priložite kao posebnu datoteku. Bilo bi poželjno da pojedini tekstovi priloženi uz izvještaj ne prelaze 5 stranica.

Autore priloga valjalo bi upozoriti još na sljedeće .

Bilješke, ako ih imaju, neka navedu ispod teksta. Ako to nije moguće, neka ih tada označe u neprekinutom nizu od 1 naviše i to u okruglim zagradama, a na kraju teksta dodaju bilješke u istoj numeraciji. U bilješkama neka navedu pun bibliografski navod (referencu) kad se pojavi prvi put. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega citiraju treba staviti oznaku "Navedeno djelo" ili "Nav. dj.", popraćenu brojem stranice s koje se navod preuzima ili oznakom za stranice (od-do) ako je kompiliran ili komentiran veći dio teksta citiranog autora. Oznaku "Isto" može se koristiti, ako se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom.

Na kraju teksta donosi se abecedni popis literature citirane u bilješkama.

Bibliografski navodi (reference) u bilješkama i u popisu literature trebaju biti navedeni kako slijedi:

- ako publikacija sadrži djelo jednog, dva ili tri autora

1. McGarry, Kevin. The changing context of information : an introductory analysis. 2 nd ed. London : Library Association Publishing, 1993.

2. Crawford, Walt; Michael Gorman. Future libraries : dreams, madness & reality. Chicago; London : American Library Association, 1995.

3. Beaudiquez, Marcelle; Francoise Bourdon; Sonia Zilhard. Management and use of name authority files - personal names, corporate bodies and uniform titles : evaluation and prospects. M ü nchen : K. G. Saur, 1991.

- ako publikacija sadrži djelo četvorice ili više autora

1. Key papers in information science / ed. by Belver C. Griffith. White Plains : Knowledge Industry Publications, 1980.

- ako se navodi članak u časopisu ili zborniku

1. Davies, Eric. Learn by wire : managing network access to learning materials. // The Electronic Library 15, 3(1997), 205-214.

2. Capurro, Rafael. What is information science for? : a philosophical reflection. // Conceptions of Library and Information Science : historical, empirical and theoretical perspectives / ed. by Pertti Vakkari and Blaise Cronin. London : Taylor Graham, 1992. Str. 82-96.

- ako se navodi članak objavljen na elektroničkom mediju (mrežno ili mjesno dostupan rad)

1. International Institute for Electronic Library Research : the ELINOR Project [citirano: 2005-10-05]. Dostupno na: http://ford.mk.dmu.ac.uk/Projects/ELINOR/

2. Fluckiger, Fran ç ois. Multimedia over the Internet. // Joining efforts from communication to collaboration over the Internet : conference proceedings / 3 rd CARNet Users Conference - CUC 2001. Zagreb : CARNet, 2001. [ CD-ROM ]

 

Sažetke izlaganja s naznakom vrste priloga (Izlaganje, Radionica) možete poslati do 15. srpnja 2007., na adresu: mwiller@nsk.hr

 

 

Početna stranica | Obavijesti  

Uredništvo web stranica: Tinka Katic, Tomislav Ivanjko i Goran Zlodi