Program

Srijeda, 23. studenoga 2022.

8.00-9.00
Registracija
9.00-9.30
Pozdravni govori
 
Dvorana Magnolija
Tematski blok: Budućnost baštinskog područja
9.30-10.00
Pozvano izlaganje: Gordon Dunsire: Chaos, control and culture in the common information environment (online)
10.00-10.30
Pozvano izlaganje: Nives Tomašević: Višedimenzionalnost nakladništva pri prelijevanju nakladničke uloge na obrazovanje i kulturu
10.30-11.00
Pozvano izlaganje: Marijana Tomić: AKM laboratoriji: prostori digitalne transformacije AKM ustanova
11.00-11.30
Pauza za kavu
 
Dvorana Magnolija
Tematski blok: Tehnologija baštinskog sektora
11.30-12.00
Sponzorsko izlaganje: Tomislav Karlović, Ericsson Nikola Tesla: Digitalna komunikacijska mreža u AKM zajednici
12.00-12.20
Kristijan Crnković: Od digitalizacije gradiva prema digitalizaciji procesa
12.20-12.40
Vlatka Lemić, Tatijana Petrić: Primjer suradničkog pristupa knjižničnog i arhivskog opisa baštinske građe – portal Vizbi.UNIZG
12.40-13.10
Pozvano izlaganje: Radovan Vrana: Web3 i provinijencija (meta)podataka
13.10-14.00
Pauza za ručak
 
Dvorana Magnolija
Tematski blok: Obrazovanje i edukacija u baštinskom području
14.00-14.30
Pozvano izlaganje: Anne J. Gilliland: Educating archivists for human centered archival practices (online)
14.30-14.50
Vlatka Lemić: Digitalna pismenost i vještine baštinskih stručnjaka: iskustva i mogućnosti europskih programa u unaprjeđenju digitalnih kompetencija
14.50-15.10
Maja Stazić, Katarina Sovulj, Lucija Marin: ERASMUS+ projekt: Poboljšanje digitalnih kompetencija u obrazovanju odraslih unutar rada narodnih knjižnica
15.10-15.30
Pauza za kavu
 
Radionice
15.30-17.00
Dvorana Magnolija
Radionica I: Tehnička radna grupa za izradu i održavanje ontologije Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: Ontologija imenskih prostora Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima
17.00-18.30
Dvorana Magnolija
Radionica II: Konzervatorsko-restauratorska radionica: Multidisciplinarnost kao temelj konzervatorsko-restauratorske djelatnosti
Damir Doračić: Uvod    
Slađana Latinović: Konzervacija i dizajn
Marina Gregl, Damir Doračić: Multidisciplinarnost na primjeru konzervatorsko-restauratorske obrade pretpovijesne keramičke posude
Monika Petrović: Prezentacija arheološke građe kroz izložbe
Dragica Krstić, Jelena Bogdanović, Mia Perković: Upravljanje rizicima tijekom pohrane baštinske građe u knjižnicama – iskustva, praksa i izazovi
Rasprava i zaključak
Dvorana Lavanda
Radionica III: Muzejsko-pedagoška radionica
Vlasta Krklec: Interpretacija baštine u AKM zajednici
Vlatka Lemić, Marko Kolić: WAAT digitalna platforma za promicanje baštine
Vlatka Lemić: Kreativni arhivi i multimedijalna platforma “Priča iz arhiva”
Božica Knežević, Mirta Pucek: Multimedijalni projekt “Ruku pod ruku s Vitezom”
 
Dvorana Magnolija
18.30-19.00
Predstavljanje zbornika 24 seminara AKM i drugih publikacija

Četvrtak, 24. studenoga 2022.

 
Dvorana Magnolija
Tematski blok: Interpretacija baštine
9.00-9.30
Pozvano izlaganje: Darko Babić: O interpretaciji baštine, eko-muzeologiji, uključivosti i održivosti
9.30-9.50
Jelena Balog Vojak, Mislav Barić: Iskustvo jedne evakuacije: posljedice potresa kao izazov muzejskoj struci
9.50-10.10
Vlatka Filipčić Maligec, Goran Zlodi: Dostupnost predmeta baštine i interpretacija u digitalnom okružju - iskustva Muzeja seljačkih buna (MHZ)
10.10-10.30
Miha Špiček, Blaž Verbič: Fotografska baština sa hrvatskog teritorija u fototeci Slovenskog etnografskog muzeja
10.30-11.00
Pauza za kavu
 
Dvorana Magnolija
Tematski blok: Upravljanje gradivom i građom u baštinskim ustanovama
11.00-11.20
Mario Stipančević: Objavljujemo, ali tko čita?
11.20-11.40
Antonia Hladilo Duspara: Dokumentacija Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu na društvenim mrežama
11.40-12.00
Marina Krpan Smiljanec: Privatni život stare knjige: interpretacija baštine, oživljavanje duha vremena i mjesta
12.00-12.30
Pozvano izlaganje: Jasna Horvat: Ishodišna, promocijska i zaključna uloga AKM-a u kružnoj kreativnosti
12.30-14.00
Pauza za ručak
 
Dvorana Magnolija
Tematski blok: Digitalna humanistika i baštinske ustanove
14.00-14.20
Koraljka Kuzman Šlogar: DARIAH & AKM: definiranje suodnosa
14.20-14.40
Blaženka Klemar Bubić, Dubravka Luić-Vudrag: Od ostavštine do virtualne izložbe
14.40-15.00
Tihomir Tutek: Virtualna šetnja po izložbi “Upoznajmo Frankopane” - 360 video na Youtube kanalu
15.00-15.20
Jelena Prekratić, Anja Tkalec: AKM zajednica na portalu Digitalne zbirke i skupnog kataloga Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
15.20-15.40
Mihela Pauman Budanović: Utjecaj projekta Europska prijestolnica kulture na planiranje razvoja publika u knjižnicama
15.40-16.00
Matilda Justinić, Tamara Štefanac, Ana Vukadin: Pisati slobodno: cenzura periodike krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj
16.00-16.30
Pauza za kavu
16.30-18.00
Dvorana Magnolija
Radionica IV: AKM nakladništvo u novom kontekstu
Nives Tomašević: Izazovi nakladničke djelatnosti u novome dobu (voditeljica radionice)
Ivona Despot: Oblikovanje tehnologije na nove oblike knjige
Ivana Hebrang Grgić: Nakladnička djelatnost Hrvata izvan Hrvatske
Anita Peti-Stantić: Uloga urednika i nakladnika u intelektualnom razvoju mladih: objavljivanje znanstvene i popularno-znanstvene literature
Dvorana Lavanda
Radionica V: Proces testiranja Pravilnika za opis i pristup građi u AKM zajednici
Tanja Buzina, Elia Ekinović Micak: Proces testiranja Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima
Jelena Balog Vojak: Testiranje KAM Pravilnika u muzejskoj zajednici - preliminarni rezultati
Dvorana Lavanda
Radionica VI: Radionica o virtualnim izložbama u okviru projekta „e-Kultura - Digitalizacija kulturne baštine“
Jelena Rubić, Ministarstvo kulture i medija RH (voditeljica radionice)
Goran Zlodi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Anna-Maria Križanac, Ericsson Nikola Tesla d.d.
Ivan Domitrović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Petak, 25. studenoga 2022.

 
Dvorana Magnolija
Posterska izlaganja i predstavljanje projekata
9:00 -9:10
Postersko izlaganje: Antonija Filipeti, Marta Matijević: Upisnik Knjižničarska zvanja u Republici Hrvatskoj
9:10 -9:20
Postersko izlaganje: Ingeborg Rudomino, Petra Horvat, Karolina Holub: Pohrana društvenih medija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu kroz primjer Twittera
9:20 -9:30
Predstavljanje projekta: Sona Lisa Arasteh-Roodsary, Emilie Blotiere, Drahomira Cupar: GoTriple, a European multicultural and multilingual gateway for the SSH research
9:30 -9:40
Predstavljanje projekta: Maja Saučević Miklin, Hrvatsko restauratorsko društvo i Udruga URA: RestaURAtori u knjižnicama
9:40 -9:50
Predstavljanje projekta:  Vlatka Lemić, Marko Kolić, ICARUS Hrvatska, Zagreb: They:Live – dokumentiranje studentskog života
9:50 -10:00
Predstavljanje projekta: Ana Vukadin, Monika Batur: Kultura voli prirodu: digitalno okupljanje i interpretacija građe o hrvatskim rijekama
10:00 -10:10
Predstavljanje projekta: Jasmina Milovčić, Aleksandra Mikić-Grginčić: Karlovačko Svjetlo
10.10-11.00
Izvještaji voditelja radionica; zaključci
12.00
Polazak na izlet: Kaštel Morisini-Grimani, Svetvinčenat

 

ORGANIZATORI
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko muzejsko društvo
SUORGANIZATORI
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Muzejski dokumentacijski centar
 
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru