ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI 
Početna stranica AKM
 
 

 

Srijeda, 20. studenoga 
Četvrtak, 21. studenoga
Petak, 22. studenoga
 
Radionice
  Web okruženje 
  Kako sačiniti dobar web-site  
 Dokumentacija, standardi...  Promicanje kulturnog turizma 
 

 
 Preliminarni program
 
 6. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Rovinj: 20. - 22. studeni, 2002. 


Srijeda, 20. studenoga  

08.00-09.00  Registracija 

09.00-09.30 Ivo Maroević: Koncept održivog razvoja u zaštiti kulturne baštine 
09.30-10.00 Aleksandra Horvat: Temeljne vrijednosti u knjižničarskoj profesiji 
10.00-10.30 Renata Tomljenović: Kulturni turizam: strategije za postizanje uspjeha 
10.30-11.00 Odmor 

11.00-13.00  Radionice 

13.00-14.30  Ručak 

14.30-15.00 Jens Bove: Bildindex and Manuscripta Mediaevalia - Two examples for large 
cooperative databases 
15.00-15.30 Goran Zlodi: Web kao mjesto pristupa distribuiranim digitalnim zbirkama 
vizualne građe 
15.30-16.00 Mario Braun: Restauratorska baza podataka BREUH: između želja i mogućnosti 

16.00-16.30  Odmor 

16.30-17.00  Koraljka Golub, Srećko Jelušić, Damir Pavelić i Snježana Radovanlija-Mileusnić: 
Eksperimentalna primjena zapisa Dublin Core, ONIX i UNIMARC u elektroničkim 
knjižarama u Hrvatskoj 
17.00-17.20 Davor Fulanović i Božica Škulj: Značenje obrazovne djelatnosti zagrebačkom 
Tehničkom muzeju 
17.20-17.40 Melita Hlastec-Ljubačev: Muzej obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji 
17.40-18.00  Sanjica Faletar i Martina Dragija Ivanović: Programi obrazovanja u AKM okruženju 
Četvrtak, 21. studenoga  

09.00-09.30 Amelia Tomašević: Hoteli kao muzeji 
09.30-10.00 Lana Križaj: HEREIN: europska mreža o baštini (European heritage network) 
10.00-10.30 Tihana Stepinac Fabijanić: Međunarodni projekti razvoja turizma u ruralnom 
području Hrvatske - zaštita i promicanje baštine 

10.30-11.00  Odmor  

11.00-11.30  Sanja Markušev Jelačić i Boris Jurinić: Izlaganje o anketnom istraživanju 
"Informatizacija ustanova u kulturi: arhivi, knjižnice i muzeji 
- snimka stanja (1996.-2002.)" 
11.30-12.00 Vlasta Klarić i Neda Žic Cepić: Specifični vidovi kulturnog turizma 

12.00-13.00  Radionice 

13.00-14.30  Ručak 

14.30-15.00  Jozo Ivanović: Reforma uredskog poslovanja u javnim službama 
u Hrvatskoj: prijedlog 
15.00-15.30 Sonja Avalon: Od analogne do mrežne vrijednosti kulturne baštine: 
prekretince u pristupu   
15.30-16.00 Iva Melinščak Zlodi: Elektronički arhivi znanstvenih radova: revolucija u pristupu 
znanstvenim informacijama?    
16.00-16.30 Odmor 

16.30-18.30  Radionice  
Petak, 22. studenoga  

09.00-09.30  Radovan Vrana: Digitalni Babilon: oblikovanje digitalnih zbirki i postizanje 
ujednačenosti njihove kvalitete kroz primjenu dostupnih standarda, smjernica i 
iskustava iz prakse 
09.30-10.00 Ana Barbarić: Interakcije dijelova informacijskih sustava 
10.00-10.30 Tomislav Čepulić: ISO 15489: Upravljanje spisima 

10.30-11.00  Odmor 

11.00-11.30  Sofija Klarin i Mira Miletić Drder: Standardi i formati za opis elektroničke 
kartografske građe 
11.30-12.00 Vladimir Mateljan, Krešimir Pavlina i Damir Pavušin: Novi pristupi informacijama 
integracijom web-servisa i mobinih uređaja    
12.00-12.30  Culturenet Croatia: Culturenet Croatia: Web centar hrvatske kulture 

12.30-14.00  Ručak 

14.00-14.40  Darko Ivić: Restauratorstvo i dokumentiranje 

14.40-16.00  Izvještaj radionica 

16.00-16.30  Zaključci i planiranje idućeg seminara 
Radionice 


  
Web okruženje 

Voditeljica: Sofija Konjević

Sadržaj:

Težište radionice je na primjeni weba u predstavljanju knjižničnih djelatnosti, usluga i zbirki. Ujedno će se prezentirati dva muzejska mrežna poslužitelja.

Srijeda 20. studenoga

11.00-11.30 Ivana Pažur i Sofija Konjević: EJOL- Electronic Journals Online Library 

11.30-12.00 Koraljka Vlajo i Zoran Svrtan: Internet stranice muzeja za umjetnost i obrt

12.00-13.00 Rasprava


Četvrtak, 21. studenoga

12.00-13.00 Juraj Lokmer Lea Lazzarich: Novi život staroga kataloga - primjer postavljanja kataloga zbirke «Biblioteca civica» u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka na mrežu 


17.00-17.30 Jelica Leščić i Maja Cvitaš: Univerzalna decimalna klasifikacija: revizija / reklasifikacija i konkordancije klasifikacijskih podataka u online bibliografskoj datobazi na primjeru skupine 2 Religija i teologija 

16.30-17.00 Koraljka Jurčec Kos i Dubravka Tomljanović: Kako sačiniti dobar web site Galerije Klovićevi dvori

17.30-18.30 Rasprava

 Kako sačiniti dobar web-site 

Voditelji: Zdenka Sviben i Boris Badurina

Srijeda, 20. studenoga

11.00-13.00 1. Zadaće web-stranica narodne knjižnice; 2. Sadržaj web-stranica; 3.
Pripreme za izradu web-stranica radionice

Četvrtak, 21. studenoga

12.00-13.00 1. Standardi i tehničke pretpostavke; 2. Tehnički design web-stranica
16.30-18.30 1. Izrada web-stranica radionice; 2.Održavanje web-stranica - organizacija,
ažuriranje, arhiva; 3. Uloga redakcije i webmastera
Dokumentacija, standardi, smjernice 

Voditeljica: Tinka Katić

Srijeda, 20. studenoga

11.00-11.30 Vesna Dakić: Uvođenje crtičnoga koda u identifikaciju eksponata Tehničkoga muzeja u Zagrebu 

11.30-12.00
Marija Laszlo, Renata Holcer i Jasna Jednačak: Izgradnja knjižničnoga i obavijesnoga sustava za male knjižnice prema načelima sveobuhvatne obavijesne podgradnje 

12.00-12.30 Dunja Majnarić Radošević: Filatelistički odjel PTT / HPT /HT muzeja u Zagrebu - organizacija i dokumentiranje 

11.00-11.30 Rasprava

Četvrtak, 21. studenoga

12.00-12.40 Jozo Ivanović: Demonstracija aplikacije Hrvatskoga državnog arhiva

12.40-13.00 Andrea Klobučar i Zoran Svrtan: Projekti dokumentacijske službe Muzeja za umjetnost i obrt, II. dio

16.30-16.50 Mario Braun i Darko Ivić: Prezentacija dokumentiranja restauratorskog posla

16.50-17.10
Iva Čukman, Antonina Srša, Ksenija Pintar i Jasminka Podgorski Antolović: Dokumentacija restauratorskih radionica Muzeja za umjetnost i obrt

17.10-17.30 Irena Pilaš: Što je GILS (the Government Information Locator Service) i njegova primjena

17.30-17.50
Damir Pavelić i Mirna Willer: Opis zbirki: definiranje entiteta zbirka i standardi 

16.50-17.10 Standardi Promicanje kulturnog turizma  

Voditeljice: Vlasta Klarić i Davorka Pšenica

 

Srijeda, 20. studenoga,

11.00-13.00 Radionica: Promicanje kulturnog turizma

11.00-11.15 Sonja Tržin: Kako osposobiti nove menađere za uspješno  spajanje
kulture i turizma


11.20-11.35 Ivana Boras: Programi kulturnog turizma u Hrvatskoj

11.40-11.55 Melita Cvitanović; Davorka Pšenica: Novi pristup u predstavljanju kulturno-turističke ponude Zadra na Internetu

12.00-12.15 Ljiljana Desanić: Nacionalni park Krka: interpretacija sadržaja
prirodne baštine

 

Četvrtak, 21. studenoga

12.00-13.00 Radionica: Promicanje kulturnog turizma

12.00-12.15 Romana Franjić: Projekti/programi "Tko je bila Grička vještica" i "Tragom viteza slavonske ravni" 

12.20-12.35 Vesna Jurić Bulatović: Marketing u kulturi sponzoriranje u kulturi


16.30-18.30 Radionica: Promicanje kulturnog turizma

16.30-16.45 Ivana Koludrović i Igor Maroević: Kulturna baština u turističkoj ponudi Turopolja 

16.50-17.05 Ivica Čačić: Zadovoljstvo hotelskih gostiju kulturnom ponudom grada Zagreba

17.10-17.25 Špela Pogorelec: Oglašavanje i svakodnevni život