AKM_logo
 
Početna stranica
Obavijesti organizatora
AKM 18
Sažeci
Upute autorima
Popis postera

18. Seminar ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI
Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture

Rovinj, 26.-28. studenoga 2014.


TEMA SEMINARA

"Globalno i lokalno, lokalno i globalno - GLOCAL"
- teorijske postavke, razine opisa, istraživanja, standardi, smjernice, dobra praksa, projekti, programi

PROGRAM | REZERVACIJA SMJEŠTAJA, REGISTRACIJA, KOTIZACIJA I PRIJEVOZ

Glavni organizator Hrvatsko arhivističko društvoUspješno je završen 18. Seminar. Hvala svim izlagačima i sudionicima.

6.11. Izlet u povratku s AKM seminara vodi u posjet pavlinskom samostanu Sveti Petar u Šumi. Nakon izleta, ručak će biti poslužen u konobi Pod Črepinjon
6.11. Autobus za AKM polazi u 16.00 sati sa Mažuranićevog trga (stanica ZET-a)
6.10.2014. Objavljen PROGRAM PREDAVANJA (PDF verzija)
Sve aktivnosti vezane uz prijevoz, smještaj i registraciju obavljaju se preko jedinstenog OBRASCA ZA REZERVACIJU. Više informacija o uvjetima rezervacije možete saznati na ovom linku.
Poziv na predlaganje radova za predavanja, radionice i poster izlaganja

- predavanja i prilozi u radionicama: 20. 7. 2014.
- poster izlaganja: 1. 9. 2014. (s mogućim produljenjem roka)

Prijava treba sadržavati: ime i prezime autora, afilijaciju i e-mail adresu, naslov rada, sažetak.
Prijedlozi za predavanja šalju se na adresu mwiller@unizd.hr, poster
izlaganja na adresu borut@prirodoslovni.com, a za priloge u radionicama
voditeljima radionica i to za radionicu (1) ddoracic@amz.hr, (2)
ntomasev@unizd.hr, (3) mwiller@unizd.hr, (4) j.hotko@hismus.hr i (5)
sklarin@nsk.hr

 
PROGRAM

Srijeda, 26. studenoga

08.00-09.00 Registracija

09.00-09.30 Anne Gilliland, UCLA, SAD. Enhancing archival description to support the use of records in daily life

09.30-10.00 Dubravka Kolić, Državni arhiv u Zadru, Zadar. Okružno poglavarstvo u Zadru (1816.-1868.): sređivanje i obrada

10.00-10.30 Iva Validžija, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb. Personalni arhiv zaslužnih muzealaca: od sakupljanja podataka do web prezentacije

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Tamara Štefanac, Hrvatski željeznički muzej, Zagreb. Postanak, korištenje i budućnost Zbirke voznih redova Hrvatskog željezničkog muzeja

11.30-12.00 Valentina Radoš, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek. Obrada i izdanje arhivske ostavštine Ota Švajcera u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku

12.00-12.30 Maja Bodiš i Dubravka Petek, Knjižnice grada Zagreba. Zbirka povelja, diploma, plaketa, pohvala, naukovnih svjedodžbi i sl. zagrebačkih društava iz fonda zbirke Zagrabiensa: arhivsko ili muzejsko gradivo u knjižničnoj zbirci

12.30-14.00 Ručak

14.00-14.30 Predstavljanje postera

14.30-16.00 Radionice

(1) Usklađenost metoda konzervatorsko-restauratorske obrade AKM građe sa suvremenim europskim trendovima (voditelj: Damir Doračić; sudjeluju: Đeni Gobić Bravar, Zoran Kirchhoffer, Daša Suhić Hižak, Melita Krnoul, Petra Kursar, Mirta Pavić) (OPIS RADIONICE)
(2) Virtualne izložbe i kreativne industrije (voditelj: Sofija Klarin Zadravec; sudjeluju: Goran Zlodi, Željka Miklošević, Tončika Cukrov, Matilda Hraste, Anita Marin, Siniša Sambolić, Iva Meštrović, Petra Milovac, Dina Mašina)

Otvoreni sastanak Stručnog odbora za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju u AKM zajednici, http://npk.nsk.hr/ (koordinator i voditeljica projekta Tinka Katić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

16.00-16.30 Odmor

16.30-18.00 Radionice

(1) Usklađenost metoda konzervatorsko-restauratorske obrade AKM građe sa suvremenim europskim trendovima (voditelj: Damir Doračić; sudjeluju: Đeni Gobić Bravar, Zoran Kirchhoffer, Daša Suhić Hižak, Melita Krnoul, Petra Kursar, Mirta Pavić) (OPIS RADIONICE)
(2) Virtualne izložbe i kreativne industrije (voditelj: Sofija Klarin Zadravec; sudjeluju: Goran Zlodi, Željka Miklošević, Tončika Cukrov, Matilda Hraste, Anita Marin, Siniša Sambolić, Iva Meštrović, Petra Milovac, Dina Mašina)

Otvoreni sastanak Stručnog odbora za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju u AKM zajednici, http://npk.nsk.hr/ (koordinator i voditeljica projekta Tinka Katić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Četvrtak, 27. studenoga

09.00-09.30 Sonja Svoljšak, Urša Kocjan, Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Srednjevjekovni rukopisni fragmenti NUK u lokalnim i/ili globalnim digitalnim medievističkim »ekosistemima«

09.30-10.00 Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb i Nuša Hauser, Centar za nematerijalnu kulturu Istre Etnografskog muzeja Istre, Centro per la cultura immateriale dell'Istria del Museo Etnografico dell'Istria, Pićan. Digitalizacija etnografske i folklorne građe iz Istre: primjer međuinstitucionalne suradnje

10.00-10.30 Milvana Arko-Pijevac, Prirodoslovni muzej, Rijeka. Biološka valorizacija kvarnerskog akvatorija: Natura 2000

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Ana Vukadin, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Stvarne i fiktivne osobe u knjižničnim katalozima: utjecaj kulturnih modela u definiranju stvarnosti

11.30-12.00 Ana Barbarić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti. Razvoj hrvatskoga kataložnog nazivlja kroz prijevode ISBD-a: s naglaskom na rješenja iz objedinjenoga izdanja

12.00-12.30 Marijana Tomić i Gordana Marčetić, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru. UNIMARC formati za opis i pristup arhivskom gradivu

12.30-14.00 Ručak

14.00-15.30 Radionice

(3) Edukacija u AKM zajednici – lokalno i/ili globalno (voditelji: Jelena Hotko, Ana Filep, Hrvoje Stančić; sudjeluju: Ana Garić, Mirjana Jurić, Biljana Janev Hutinec, Nika Dolenc, Danko Dujmović, Petra Braun, Zdenka Šinkić) (OPIS RADIONICE)
(4) Archival description in support of daily life (local) & descriptive standards and models (global) (prepared by: Anne Gilliland, Gordon Dunsire and Mirna Willer)


15.30-16.00 Odmor

16.00-17.30 Radionice

(3) Edukacija u AKM zajednici – lokalno i/ili globalno (voditelji: Jelena Hotko, Ana Filep, Hrvoje Stančić; sudjeluju: Ana Garić, Mirjana Jurić, Biljana Janev Hutinec, Nika Dolenc, Danko Dujmović, Petra Braun, Zdenka Šinkić) (OPIS RADIONICE)
(4) Archival description in support of daily life (local) & descriptive standards and models (global) (prepared by: Anne Gilliland, Gordon Dunsire and Mirna Willer)

17.30-18.30 Predstavljanje zbornika radova 17. seminara AKM i drugih izdanja AKM ustanova

Petak, 28. studenoga

09.00-09.30 Predrag Perožić, OŠ Fran Krsto Frankopam, Krk. Globalno i lokalno u arhitekturi weba

09.30-10.00 Gordon Dunsire, Edinburgh, UK. Linking bibliographic standards: alignments and maps, protocols and liaisons

10.00-10.30 Hrvoje Stančić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti. INTERPares Trust

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Radovan Vrana, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Kooperativna skrb o digitalnim znanstvenim sadržajima

11.30-12.00 Draženko Celjak, Zoran Bekić, Ozren Lapčević, Miroslav Milinović, Mislav Stublić, Domagoj Ulamec, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce). Dabar – sustav digitalnih repozitorija: iskorak prema sustavnom upravljanju podacima u Hrvatskoj

12.00-12.30 Željko Rajter, Leonardo Jelenković, Unibis, d.o.o., Zagreb. Integrirano pretraživanje lokalnog kataloga i discovery servisa: Vero i EBSCO (EDS)

12.30-14.00 Ručak

14.00-14.30 TBA, Ministarstvo kulture RH. Kreativne industrije, novi pristupi Europeani

14.30-15.00 Petra Kirhmajer, Đakovo, Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku, Sanjica Faletar Tanacković, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet J. J. Strossmayera u Osijeku. Seminar AKM: arhivističke teme na tragu upravljanja promjenama u arhivima

15.00-15.30 Odmor

15.30-17.00 Okrugli stol 18 godina seminara AKM: dostignuća i očekivanja

17.00- Izvještaji voditelja radionica, organizatora posterskih izlaganja i koordinatorice Otvorenog sastanka Stručnog odbora za izradu NPK-a. Rasprava, zaključci, odabir teme AKM19.

Najava izleta 
POSTERSKA IZLAGANJA

Vedrana Juričić, Nataša Daničić, Kristina Polak Bobić, Knjižnica HAZU, Zagreb. Projekt Europeana Cloud (eCloud) u Knjižnici HAZU

Kristina Kalanj, Tehnički muzej, Zagreb. Muzejska izložba knjiga u okviru javnih i kulturnih manifestacija - Na istoj valnoj duljini i Knjižnica Tehničkog muzeja u Zagrebu

Renata Petrušić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Digitalizacija djela siročadi: primjena direktive 2012/28/eu o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi


RADIONICE
(1) Usklađenost metoda konzervatorsko-restauratorske obrade AKM građe sa suvremenim europskim trendovima (voditelj: Damir Doračić) (OPIS RADIONICE)
(2) Arhivi i arhiviranje u nakladništvu (voditelji: Nives Tomašević i Snježana Radovanlija-Mileusnić)
(3) Archival description in support of daily life (local) & descriptive standards and models (global) (Prepared by: Anne Gilliland, Gordon Dunsire and Mirna Willer)
(4) Edukacija u AKM zajednici – lokalno i/ili globalno (Jelena Hotko, Ana Filep, Hrvoje Stančić) (OPIS RADIONICE)

PANELI I RASPRAVE
Otvoreni sastanak Stručnog odbora za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju AKM zajednica (koordinator i voditeljica projekta Tinka Katić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
Okrugli stol 18 godina seminara AKM: dostignuća i očekivanja

ORGANIZATORI

Hrvatsko muzejsko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko arhivističko društvo
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek, Odsjek za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti