ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI 
Početna stranica AKM
 
Srijeda,  28. studenoga 
Četvrtak, 29. studenoga
Petak,     30. studenoga
 
Radionice
 
Zajednička radna grupa 
  AKM: Panel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program
AKM 5, Rovinj, 28. do 30. studenoga 2001.


Srijeda, 28. studenoga  

08.00-09.00 Registracija 

09.00-09.30 Srećko Jelušić: Za koncepciju suradnje arhiva, knjižnica i muzeja kao dijela  
                  nacionalne informacijske infrastrukture 
09.30-10.00 Želimir Laszlo: Web-art 
10.00-10.30 Tatjana Aparac-Jelušić: Digitizacija hrvatske pisane baštine u 
                  kontekstu globalnog programa za zaštitu pisane baštine 

10.30-11.00 Odmor 

11.30-13.00 Radionice 

13.00-14.30 Ručak 

14.30-15.00 Aleksandra Horvat: Javno i tajno u knjižničarskoj struci   
15.00-15.30 Dora Bošković: Javnost pristupa muzejskoj građi i muzejskoj  
                  dokumentaciji  
15.30-16.00 Hrvoje Stančić: Sustavi zaštite kao preduvjet za dokazivanje  
                  autentičnosti digitalnog gradiva 

16.00-16.30 Odmor 

16.30-17.00 Irena Pilaš: Mogućnosti pristupa službenim publikacijama i državnim  
                  informacijama  
17.00-18.00 Panel-rasprava: AKM: promicatelji građanskih prava: između 
                  slobodnog pristupa informacijama i zaštite privatnosti podataka 
 
Četvrtak, 29. studenoga  
09.00-09.30 Mirna Willer: Metapodaci za upravljanje postupcima zaštite elektroničke građe 
09.30-10.00 Radovan Vrana: Povezivanje elektroničkih izvora znanstvenih i   
                  stručnih informacija: OpenURL koncept  
10.00-10.30 Sofija Klarin i Damir Pavelić: Uporaba metapodataka u hrvatskom  
                  mrežnom prostoru: dva istraživanja 

10.30-11.00 Odmor  

11.00-11.20 Sanjica Faletar. Volonteri u knjižnicama i muzejima  
11.20-11.40 Goran Zlodi, Domagoj Maroević i Ana Skrletović: Digitalizacija i obrada 
                  vizualne građe na projektu Zaštita i komuniciranje kulturne baštine u Hrvatskoj 

11.40-13.00 Radionice 

13.00-14.30 Ručak 

14.30-15.00 Vedrana Juričić: Internetom do notnog zapisa  
15.00-15.30 Zoran Svrtan i Andrea Klobučar: Projekti Dokumentacijske službe  
                  Muzeja za umjetnost i obrt  
15.30-16.00 Višnja Zgaga, Nikola Albaneže i Goran Zlodi: Računalna obrada  
                  donacije “Hrvatske slikarice rođene u 19. st.” dr. Josipa Kovačića 
                  i mogućnosti korištenja obrađenog sadržaja 

16.00-16.30 Odmor 

16.30-18.00 Radionice 

18.00-18.30 Promocija ISBD(ER)-a 
Petak, 30. studenoga  

09.00-09.30 Tinka Katić: FRBR i FRANAR  
09.30-10.00 Ana Barbarić: Sučelja WebPAC-a 
10.00-10.30 Mihaela Banek, Koraljka Golub i Robert Ravnić: Obrazac za opis  
                  izvora (Resource Description Framework - RDF) 

10.30-11.00 Odmor 

11.00-11.30 Lana Križaj: Inventari spomenika kulture: standardi i smjernice za  
                  njihovu izradu 
11.30-12.00 Markita Franulić: Virtualna referalna zbirka: distribuirani sadržaji -
                  centralizirani metapodaci  
12.00-12.30 Srna Vuković Mottl, Snježana Radovanlija-Mileusnić, Ines Brenko:  
                  Zavičajni fondovi (zbirke) u knjižnicama, muzejima i arhivima:  
                  rezultati anketiranja 

12.30-14.00 Ručak 

14.00-14.40 Martina Salluzzo: Culturenet 

14.40-16.00 Izvještaj radionica 

16.00-16.30 Odmor 

16.30-17.30 Zaključci i planiranje idućeg seminara 
 
 
 


 
 Radionice:  
 

Nazivlje (Irena Kolbas, Lana Križaj i Krešimir Pintarić) 
 
Dublin Core u “15 koraka” (Sofija Klarin, Dijana Machala i Damir Pavelić) 
 
AKM portali (Koraljka Golub i Jagoda Matovina) 
 
Promicanje kulturnog turizma (Davorka Pšenica) 
 
 
 
Panel diskusija  (Priredila: Alemka Belan-Simić