ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI 
Početna stranica AKM
   
Utorak,   16. studenoga
Srijeda,  17. studenoga 
Četvrtak, 18. studenoga
Petak,     19. studenoga
 
Radionice 
 
 
 
 
 
 
Program 
 
 
AKM, Rovinj, 16./17. do 19. studenoga 1999.   
 

Utorak, 16. studenoga  

17.00 – 18.00  REGISTRACIJA 
18.00 – 19.00  CARNet: Prezentacija 
 
Srijeda, 17. studenoga  

08.00 – 09.00  REGISTRACIJA 
09.00 – 09.10  Otvaranje seminara 
09.10 – 09.40  Ivo Maroević: Muzeologija i znanost u virtualnom okruženju 
09.40 – 10.30  Panel: Zajednička radna grupa AKM 
                      (D. Bošković, B. Čaušević, J. Ivanović, T. Milovac, M. Willer,  
                      B. Zakošek, G. Zlodi) 

10.30 – 11.00  PAUZA 

11.00 – 11.30 Tatjana Aparac-Jelušić: Digitalna knjižna baština u  nacionalnom programu 
                     zaštite baštine 
11.30 – 13.00  Radionice 

13.00 – 14.00  RUČAK 

14.00 – 14.40  Marijan Rastić: Komparativna analiza legislative u arhivskoj, knjižničarskoj i  
                      muzejskoj djelatnosti 

14.40 – 16.00  Radionice 

16.00 – 16.30  PAUZA 

16.30 – 17.00  Irena Kolbas: Tvornice identiteta 
17.00 – 17.30  Radovan Vrana: Digitalne knjižnice: oblikuju li korisnici knjižnice ili knjižnice 
                      oblikuju korisnike? 
17.30 – 18.00  Dubravka Osrečki: Komisija za muzejsku dokumentaciju pri Ministarstvu 
                      kulture:  izvještaj o podzakonskom aktu o vođenju muzejske dokumentacije  
 

  
Četvrtak, 18. studenoga  

09.00 – 09.30  Tinka Katić: Z39.50 u sustavu OLIS (Oxford Library Information System)  
09.30 – 11.00  Panel: Zajednička radna grupa AKM  
  

11.00 – 11.30  PAUZA 

11.30 - 12.00  Jozo Ivanović: ArhIS - obrada i zaštita arhivskog gradiva 
12.00 - 12.30  Miroslav Milinović: Meta-podaci na Internetu: da li je RDF rješenje? 
12.30 - 13.00  Vesna Miličić Trajbar: Zaštita građe i dokumenata pisanih na 
                     elektronskim medijima 
 

13.00 – 14.00  RUČAK 

14.00 – 14.30  Sofija Klarin: Elektronička građa u CROLIST-u 
14.30 – 16.00  Radionice 

16.00 – 16.30  PAUZA 

16.30 – 17.00  Dora Sečić: Pristup izgradnji informacijskog sustava HAZU 
17.00 – 17.30  Želimir Laszlo: Multimedija u muzejima 
 
  
Petak, 19. studenoga 

09.00 – 09.30  Tomislav Tomislav Šola: Novi profesionalci u vremenu sinteze (2) 
09.30 – 11.00  Panel: Zajednička radna grupa AKM – zaključci  

11.00 – 11.30  PAUZA 

11.30 – 12.00  Snježana Radovanlija Mileusnić: Mjesto i uloga knjižnice u muzeju 
12.00 – 12.30  Marina Vinaj: Hemeroteka Muzeja Slavonije: knjižnično i muzejsko blago  
12.30 – 13.00  Izvještaj radionica 

13.00 – 14.00  RUČAK 

14.00 – 15.00  Edin Zvizdić: Prezentacija projekta MDC pool 
15.00 – 15.30  Maja Cvitaš: Prezentacija projekta Meštrović 
15.30 - 16.00  Izvještaj radionica 

16.00 – 16.30  PAUZA 

16.30 – 17.00  Planiranje idućeg seminara   
 

 


Radionice 

1. Problemi pristupa, pohrane i zaštite elektroničke građe / Sofija Klarin, Tomislav Murati,  
    Jozo  Ivanović, Mira Miletić-Drder 
2. Radionica za stručno nazivlje / Irena Kolbas, Dora Bošković, Žarka Vujić, Boris Zakošek 
3. Stvaranje Weba: od podataka do informacije / Ana Gavras-Delić, Maja Cvitaš 
4. Digitalizacija građe / Boris Badurina, Martina Dragija, Koraljka Golub 
5. Dublin Core / Mirna Willer, Goran Zlodi