AKM_logo
 
Početna stranica
Obavijesti organizatora
AKM 16
Sažeci
Upute autorima
Popis postera

16. Seminar ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI
Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture
Hotel Valamar Diamant
Poreč,
2
8.-30. studenoga 2012.


TEMA
"MATERIJALNO I VIRTUALNO"
- teorijske postavke, razine opisa, istraživanja, standardi, smjernice, dobra praksa, projekti, programi

 

Raspored predavanja (Programska knjižica.pdf)

 

OBAVIJEST O PREDAJI TEKSTOVA ZA ZBORNIK RADOVA

Budući da se i za 16. seminar priprema zbornik radova, molimo vas da do 31. siječnja 2013. pošaljete cjelovite tekstove svojih priloga urednicama zbornika Nives Tomašević (ntomasev@unizd.hr) i Ivoni Despot (ivona.despot@naklada-ljevak.hr). Iznimka su prilozi s radionica koji se šalju voditeljima radionica. Tekstove molimo slati kao privitak elektroničkoj poruci. Radovi se recenziraju, i ukoliko je potrebno, vraćaju autorima na popravak.


 
Program predavanja (Programska knjižica.pdf)
Materijalno i virtualno -
teorijske postavke, razine opisa, istraživanja, standardi, smjernice, dobra praksa, projekti, programi

Predavanja

 

Srijeda, 28. studenoga

08.00-09.00 Registracija

09.00-09.30 Boris Badurina, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek, Odsjek za informacijske znanosti. Društveni mediji i novi "umreženi" korisnici baštinskih ustanova

09.30-10.00 Ana Filep i Ivana Mora Asić, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb. Mrežna stranica Hrvatskog povijesnog muzeja: od ideje do realizacije

10.00-10.30 Mladen Masar, Gradska knjižnica, Zadar. Novi web Gradske knjižnice Zadar: iskustva s RDF-om u Drupal-u

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Ministarstvo kulture RH, Zagreb. Program EU Kultura 2007. – 2013.:
- posljednji rokovi, hrvatsko iskustvo, pisanje projekata, novi program

11.30-12.00 Kristijan Crnković, ArhivPRO d.o.o., Koprivnica. Izgradnja međudomenskih virtualnih zbirki iz agregiranih podataka za Europeanu

12.00-12.30 Sofija Klarin, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Uspostava sustava digitalne knjižnice

12.30-14.00 Ručak

14.00-15.00 Predstavljanje postera

15.00-16.30 Radionice

(1) Europeana
(a) Hrvatska građa u Europeani: očekivanja i izazovi (voditeljica Sofija Klarin Zadravec)

(2) Interpersonalne kompetencije: stilovi vodstva i vrste organizacijske kulture (voditelj Boris Blažinić)

16.30-17.00 Odmor

17.00-18.30 Radionice

(1) Europeana
(b) Edukacija o digitalizaciji i Europeani za male ustanove: tečajevi u okviru projekta
AccessIT Plus
(voditelji Andreja Silić Švonja i Adam Dudczak)

(2) Interpersonalne kompetencije: stilovi vodstva i vrste organizacijske kulture


Četvrtak, 29. studenoga

09.00-09.30 Mira Miletić Drder, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Kartografske zbirke u hrvatskim AKM ustanovama: mogućnosti virtualnog okupljanja

09.30-10.00 Alenka Šauperl, Filozofska fakulteta Sveučilišta v Ljubljani, Slovenija, Darko Knez, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija i Zdenka Semlič Rajh, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija. Kulturna dediščina s treh vidikov: popis gradiva v muzeju, arhivu in knjižnici

10.00-10.30 Sonja Špiranec i Tomislav Ivanjko, Filozofski fakultet, Zagreb. Korisničko označivanje tekstualnih i vizualnih informacija: što mogu očekivati AKM ustanove?

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Radovan Vrana, Filozofski fakultet, Zagreb. Upravljanje digitalnim repozitorijima

11.30-12.00 Nives Tomašević, Sveučilište u Zadru, Jasna Horvat, Ekonomski fakultet, Osijek i Drahomira Gavranović, Sveučilište u Zadru. Virtualni marketing nakladničkih materijalnih dobara

12.00-12.30 Ivona Despot, Naklada Ljevak, Zagreb. Kreativna marketinška strategija na tržištu elektroničke knjige

12.30-14.00 Ručak

14.00-15.30 Radionice

(3) Konzervatorsko-restauratorska radionica: Uzroci propadanja i mogućnosti sanacije AKM građe (voditelj Damir Doračić)

(4) Nakladnička anotacija knjižnog naslova u virtualnom sučelju (Facebook, mrežno mjesto nakladnika-autora, pretraživači, kulturni portali...) (voditeljice Nives Tomašević, Jasna Horvat i Drahomira Gavranović)

(5) Data and schema in the Semantic Web (voditelji Gordon Dunisire, Gill Hamilton, Predrag Perožić i Mirna Willer)

15.30-16.00 Odmor

16.00-17.30 Radionice

(3) Konzervatorsko-restauratorska radionica: Uzroci propadanja i mogućnosti sanacije AKM građe

(4) Nakladnička anotacija knjižnog naslova u virtualnom sučelju (facebook, mrežno mjesto nakladnika-autora, pretraživači, kulturni portali...)

(5) Data and schema in the Semantic Web

17.30-18.30 Predstavljanje zbornika radova 15. seminara AKM i knjige Nevidljivo nakladništvo autorica Nives Tomašević i Jasne Horvat


Petak, 30. studenoga

09.00-09.30 Gordon Dunsire, Edinburgh, UK. Shrinking the silo boundary: data and schema in the Semantic Web

09.30-10.00 Predrag Perožić, OŠ Fran Krsto Frankopam, Krk. xFRAD ili konsolidacija FRAD-a i FRSAD-a u RRDF-u

10.00-10.30 Leonard Jelenković, UNIBIS, d.o.o., Zagreb i Mirna Willer, Sveučilište u Zadru. UNIMARC u RDF-u ili mapiranje?

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Gill Hamilton, National Library of Scotland, Edinburgh, UK. National libraries and open and linked data: new services for discovery and access

11.30-12.00 Vlatka Lemić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb. Digitalizacija u hrvatskim arhivima: stanje i perspektive

12.00-12.30 Karolina Holub i Inge Rudomino, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Integrirajuća građa u novom objedinjenom izdanju ISBD-a

12.30-14.00 Ručak

14.00-14.30 Sonja Pigac Ljubi, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Usklađivanje ISBD-a i FRBR-a na primjeru serijskih publikacija i druge neomeđene građe

14.30-15.00 Ana Barbarić, Filozofski fakultet, Zagreb, Tinka Katić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Vlatka Lemić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, Mirna Willer, Sveučilište u Zadru i Goran Zlodi, Filozofski fakultet, Zagreb. Prema zajedničkim pravilima za izradu oblika pristupnica

15.00-15.30 TBA

15.30-16.00 Odmor

16.00- Izvještaji voditelja radionica i organizatora postera
Rasprava, zaključci

Najava izleta: Sa(n)jam knjige u Istri (Pula)

 
RADIONICE

(1) Europeana**

(a) Put metapodataka baštinskih ustanova do Europeane (voditeljica Sofija Klarin)

(b) Edukacija o digitalizaciji i Europeani za male ustanove: tečajevi u okviru projekta
AccessIT Plus
(voditelji Andreja Silić Švonja i Adam Dudczak)

(2) Interpersonalne kompetencije: stilovi vodstva i vrste organizacijske kulture (voditelj Boris Blažinić)

(3) Konzervatorsko-restauratorska radionica: Uzroci propadanja i mogućnosti sanacije AKM građe (voditelj Damir Doračić)

(4) Nakladnička anotacija knjižnog naslova u virtualnom sučelju (Facebook, mrežno mjesto nakladnika-autora, pretraživači, kulturni portali...) (voditeljice Nives Tomašević, Jasna Horvat i Drahomira Gavranović)*

(5) Data and schema in the Semantic Web (voditelji Gordon Dunisire i Mirna Willer)

 

* U prezentaciji nakladničkih anotacija u virtualnim medijima sudjeluju:
Jasna Kovačević – e-knjižnice
Ivana Ljevak Lebeda – e-knjižare
Petra Ljevak – facebook
Helena Sablić Tomić – blog
Ivona Despot – e-pretraživači
Drahomira Gavranović – e-recenzije
Susan Curtis Kojaković – Londonske izdavačke kuće i njihova uporaba interneta

 

** Radionica će pružiti uvid u aktivnosti baštinskih ustanova u procesu pripreme i dostave metapodataka digitalne i digitalizirane građe Europskoj digitalnoj knjižnici te predstaviti okvire suradnje u kojem se provodi dostava odnosno pobiranje metapodataka.

Sudionici/prilozi:
Nataša Šuković, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka Dostava metapodataka MMSU Rijeka Europeani u projektu Digitising contemporary art – DCA;
Stanislava Gardašević, Narodna biblioteka Srbije ; Dostava metapodataka Narodne biblioteke Srbije Europeani u projektu Europeana Collections 1914-1918 ;
Sofija Klarin Zadravec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ; Dostava metapodataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Europeani ;
Vedrana Juričić, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ; DIZBI HAZU i Europeana Cloud ;
Vlatka Lemić, Hrvatski državni arhiv Metapodaci arhivske građe u Europeani ;
Kristijan Crnković, ArhivPRO d.o.o., Koprivnica, Tehnička pitanja dostave metapodataka Europeani)

 
POSTERI

Drahomira Gavranović, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Zadar. Modeliranje univerzalne decimalne klasifikacije u konceptualnom modelu za autorizirane predmetne podatke FRSAD

Borut Kružić, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka. Pohranjivanje i objedinjavane podataka iz različitih izvora u botaničkim zbirkama Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Vesna Lovrić Plantić, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb. PARTAGE PLUS: Projekt digitalizacije secesijske baštine za Europeanu

Tihomir Marojević, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. Izgradnja digitalne zbirke Cibaliana

Gordana Miolin, Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu. Knjižnice muzeja i galerija grada Splita i Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu: organizacija obrade i prezentacija građe baštinskih zbirki

Elli Pecotić, Gradska knjižnica Marka Marulića Split. Digitalizirana baština u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split

Kristina Polak Bobić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Knjižnica, Zagreb i Indira Šamec Flaschar, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerova galerija starih majstora, Zagreb. Digitalna zbirka HAZU: metapodaci raznovrsne građe

Tomica Vrbanc, Branka Purgarić-Kužić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Zbirka domovinskog rata u NSK i srodne zbirke u baštinskim ustanovama

Ana Vukadin, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Oblik i žanr u tradicionalnom i digitalnom okruženju