AKM_logo
 
Početna stranica
Obavijesti organizatora
AKM 13
Sažeci
Upute autorima
Popis postera

13. Seminar ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI
Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 

ROVINJ, 25.-27. studenoga 2009.
 
OBAVIJEST O PREDAJI CJELOVITIH TEKSTOVA

Podsjećamo sve autore izlaganja, voditelje radionica te autore postera, kako je rok za predaju cjelovitih tekstova 31. prosinac 2009. godine. Svoje priloge šaljite na adrese sfaletar@ffos.hr i mwiller@unizd.hr. Upute o oblikovanju radova možete pronaći na linku AKM zbornik - Upute za autore

Tema 13. Seminara
 
"Povratak u budućnost: osveta standarda!"
 
Podteme ovogodišnjeg Seminara su:
 • Teorijske osnove i standardi
 • Konceptualni modeli interoperabilnosti
 • Suradnja baštinskih ustanova
 • Autorizirani podaci - formalni i sadržajni: korištenje zajedničkih pravila, autoriziranih datoteka, tezaurusa
 • Tehnika interoperabilnost: pretraživanje, portali
 • Korisnici
 
Organizatori
Hrvatsko knjižničarsko društvo (glavni organizator)
Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb; Tel: 01/6159-320; E-mail: hkd@nsk.hr
Hrvatsko muzejsko društvo
Hrvatsko arhivističko društvo
Suorganizatori
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo
Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, Osijek, Odsjek za
informacijske znanosti
 

Srijeda, 25. studenoga

08.00-09.00 Registracija

09.00-09.30 Gordon Dunsire (CDLR, Strathclyde University, Glasgow, UK). Do we relly know what users want?

09.30-10.00 Sanjica Faletar, Boris Badurina (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Osijek). Suradnja baštinskih ustanova u Hrvatskoj: stanje i očekivanja SAŽETAK

10.00-10.30 Goranka Horjan (Muzeji Hrvatskog Zagorja, Gornja Stubica). Projekt
CRAFTATTRAC = Tradicijski obrti - atrakcije za kulturni turizam

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv, Zagreb). Implementacija i
povezivanje standarda u ARHiNET sustavu

11.30-12.00 Sofija Klarin, Maja Jokić, Jasenka Zajec (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). Portal starih hrvatskih novina i časopisa

12.00-12.30 Danijela Babić (ZaMirNET, Zagreb, Hrvatska), Dunja Marija Gabriel (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Marko Velić (Initium Futuri Ltd., Zagreb). Implementacija pilot projekta VERGILIUS za slijepe i slabovidne osobe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu SAŽETAK

12.30-14.00 Ručak

14.00-15.00 Predstavljanje postera

15.00-16.30 Radionice

(1) Restauratorsko-konzervatorska radionica
(3) Od portala Hrvatska kulturna baština do Europeane

16.30-17.00 Odmor

17.00-18.30 Radionice

(1) Restauratorsko-konzervatorska radionica
(3) Od portala Hrvatska kulturna baština do Europeane


Četvrtak, 26. studenoga

09.00-09.30 Maja Žumer (Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana, Slovenija). FRBRoo: Towards interoperability in the cultural sector

09.30-10.00 Ana Barbarić (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zagreb), Mirna Willer (Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo, Zadar). FRBR, FRAD i kataložna pravila: preliminarno istraživanje utjeca konceptualnih modela na hrvatska kataložna pravila

10.00-10.30 Tomislav Ćepulić (Hrvatski državni arhiv, Zagreb). Nove međunarodne arhivske norme ISDIAH i ISDF

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Alenka Šauperl (Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana, Slovenija), Zdenka Semlič Rajh (Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor, Slovenija). Description of creators and authors of archival and library material: isolation or cooperation SAŽETAK

11.30-12.00 Tomica Vrbanc (Nacionalan i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). Standardi za opis osoba: usporedba i mogućnosti suradnje zajednica metapodataka SAŽETAK

12.00-12.30 Boris Bosančić (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Osijek). XML imenski prostori: put prema povezivanju metapodatkovnih standarda baštinskih ustanova SAŽETAK

12.30-14.00 Ručak

14.00-15.30 Radionice

(2) Kulturni turizam
(4) Korisnici informacijskih ustanova

15.30-16.00 Odmor

16.00-17.30 Radionice

(2) Kulturni turizam
(4) Korisnici informacijskih ustanova

18.00- 18.30 Predstavljanje zbornika radova 12. seminara AKM. Zbornik će predstaviti Sanjica Faletar Tanacković (urednica) i Želimir Laszlo

Petak, 27. studenoga

09.00-09.30 Sanjica Faletar Tanacković (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Osijek), Franjo Pehar (Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo, Zadar), Tatjana Aparac-Jelušić (Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo, Zadar). Struktura trostruke uzvojnice AKM-a: bibliometrijska analiza priloga objavljenih u razdoblju od 1997. do 2008.

09.30-10.00 Radovan Vrana (Filozoifski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti,
Zagreb). Institucijski digitalni repozitoriji i njihova uloga u znanstvenom komuniciranju: istraživanje o digitalnim repozitorijima u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu

10.00-10.30 Sonja Špiranec (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zagreb). Što je e-učenje bez metapodataka?

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Ingeborg Rudomino, Karolina Holub, Sonja Pigac Ljubi, (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). Kvantitativna i kvalitativna analiza digitalnog arhiva hrvatskih mrežnih publikacija SAŽETAK

11.30-12.00 Ana Filep, Ivana Mora Asić (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb). Obrada i pohrana dokumentacijskih fotografija građe Hrvatskoga povijesnog muzeja

12.00-12.30 Damir Doračić, Slađana Latinović (Arheološki muzej, Zagreb), Goran Zlodi (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zagreb). R++ : program za dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih zahvata na arheološkim predmetima

12.30-14.00 Ručak

14.00-14.30 Senka Tomljanović (Sveučilišna knjižnica, Rijeka). Očuvanje i održanje kulturne baštine - zašto i kako: globalni odgovor iz Salzburga

14.30-15.00 Gordon Dunsire (CDLR, Strathclyde University, Glasgow, UK). Who said that?

15.00-16.00 Izvještaji voditelja radionica i organizatora postera
Rasprava, zaključci. Najava izleta

16.00-17.00 Odmor

 
Radionice
 1. Restauratorsko/konzervatorska radionica. Voditeljice: Antonina  Srša i Andrea Klobučar (rest1@muo.hr). Sudjeluju: Tamara Ukrainčik, Sagita Mirjam Sunara, Andreja Dragojević, Iva Čukman, Ivana Bojić (student) i Jurica Matijević (mentor), Antonija Žagar

 2. Kulturni turizam: Kreativni prostori komunikacije – kreativne destinacije. Voditeljice: Vlasta Klarić i Davorka Pšenica (vklaric@hgk.hr)

 3. Od portala Hrvatska kulturna baština do Europeane: kako pripremiti sadržaj i metapodatke. Voditeljica: Sofija Klarin (sklarin@nsk.hr)

 4. Potencijalni korisnici informacijskih ustanova: potrebe i kako ih istražiti. Voditeljica: Ivanka Stričević (istricev@unizd.hr). Sudjeluju: Žarka Vujić, Mirjana Hurem, Sanda Hasenay, Blanka Salatić, Svjetlana Mokriš, Mira Miletić Drder
 
Izlaganja na posteru
 1. Matija Brumen (National and University Library, Slovenia). EOD – E-BOOKS ON DEMAND – PROJECT SAŽETAK
 2. Ivana Čadovska, Biljana Đaković, Martina Ferko, Ana Tot (Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek). Uređenje knjižnične građe franjevačkog Samostana Plehan SAŽETAK
 3. Tanja Didak-Prekpalaj, Tamara Horvat (HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb). CADIAL – nove mogućnosti pretraživanja pravnih propisa Republike Hrvatske SAŽETAK
 4. Tanja Didak-Prekpalaj, Tamara Horvat, Tomislav Murati (HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb). Normativna baza imena tijela javne vlasti : dio normativne infrastrukture temeljene na Pojmovniku Eurovoc SAŽETAK
 5. Mihaela Kovačić (Sveučilišna knjižnica u Splitu). Arhiv ing. Petra Senjanovića (Sveučilišna knjižnici u Splitu) - primjer primjene ISBD-a na obradu dijela gradiva SAŽETAK
 6. Ivana Pažur Vojvodić (Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb). Hrvatske knjižnice na Facebook-u SAŽETAK
 7. Predrag Perožić (OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Krk). Ontologije u informacijskom univerzumu SAŽETAK
 8. Renata Petrušić, Breza Šalamon-Cindori (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). Google Book Search i europske nacionalne knjižnice SAŽETAK
 9. Sonja Pigac Ljubi (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). Novi arhivski format – WARC (Web ARChive) SAŽETAK
 10. Aleksandra Pikić (Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu). Statistika potražnje tiskanih časopisa u zatvorenom spremištu Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu SAŽETAK
Pozivamo vas da naslov rada i sažetak priloga, s naznakom vrste (izlaganje, radionica, poster), pošaljete do 20. rujna 2009. na adresu mwiller@unizd.hr
 

Daljnje obavijesti o organizaciji Seminara možete potražiti na ovoj web-stranici (http://public.carnet.hr/akm) kao i na web-stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva (http://www.hkdrustvo.hr)


 
Arhiva novosti
 • Na web stranicama Seminara objavljene su nove Upute za autore. Molimo sve autore koji žele da se njihov rad objavi u zborniku radova AKM seminara da svoje radove urede u skladu s novim uputama.
 • Izlaganja s 12. AKM seminara stavljena su na web stranicu. Ukoliko Vašeg izlaganja nema, a održali ste ga, molimo Vas da ga pošaljete na adresu tivanjko@gmail.com
 • Poziv na suradnju - izložba fotografija (više...)
 • AKM seminar uzet je kao jedna od studija sluaja od strane CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access)

 


 

Uredništvo web stranica: Tinka Katić, Tomislav Ivanjko i Goran Zlodi