Preliminarni Program

Srijeda, 22.11.2017.

8.30–9.00
Registracija sudionika
9.00-10.30

Dr. sc. Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv, Zagreb. Objekt i kontekst

Dr. Kiersten F. Latham, Associate Professor, MuseLab director School of Library & Information Science, Kent State University, University Library, Kent OH, USA. Blank Slate: (Re)Starting ALM Curriculum from Scratch

Izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru. Sudbina nakladničkih i knjižarskih arhiva u doba tranzicije

10.30-11.00
Pauza
11.00-12.30

Dr. sc. Milvana Arko-Pijevac, Prirodoslovni muzej Rijeka i Davor Lučić, Sveučilište u Dubrovniku, Institut za istraživanje mora i priobalja, Dubrovnik. Ta, divna lebdeća stvorenja: izložba podvodne fotografije u kontekstu zaštite prirode

Milena Bušić i Marina Perica Krapljanov, Muzej grada Zagreba, Zagreb. Izlaganje i interpretacija pisane i tiskane građe na primjeru izložbene djelatnosti Muzeja grada Zagreba

Jelena Balog Vojak, viša dokumentaristica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb. Kontekstualizacija muzejskog predmeta u virtualnom svijetu: projekt Kratko 20. stoljeće

12.30-14.00
Pauza za ručak
14.00-14.30

TBA: OpenGLAM

14.30-15.00
Predstavljanje postera
15.00-15.30
Pauza
15.30-18.00

Radionice

  1. ALM: re-convergence movement and education (prepared by Kiersten Latham)
  2. Nakladnici i AKM zajednica (voditeljica: Nives Tomašević)
  3. Konzervatorsko-restauratorska radionica: zaštitne podloge i premazi: nužnost ili smetnja? (voditelj: Damir Doračić)

Četvrtak, 23.11.2017.

9.00-10.30

Kristijan Crnković, ArhivPRO d.o.o. Inovativni postupci u katalogizaciji i popisivanju fondova knjižne građe

Prof. dr. sc. Mirna Willer, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru. IFLA Library Reference Model (LRM): novi konceptualni model knjižnične zajednice za bibliografske informacije

Izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Utjecaj IFLA-inogknjižničnog referentnog modela (IFLA LRM) za bibliografske informacije na daljnji razvoj standarda za bibliografski opis ISBD

10.30-11.00
Pauza
11.00-12.30

Dr. sc. Ana Vukadin, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: usklađivanje terminologije

Doc. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru. Katalogizacija glagoljskih rukopisa uporabom Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima.

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec i Karolina Holub, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Upravljanje digitalnim sadržajem: usmjerenost objektu i/ili događaju

12.30-14.00
Pauza za ručak
14.00-16.30

Radionice (Pauza: 15.30-16.00)

  1. Topoteka (voditeljica: Vlatka Lemić)
  2. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima (voditeljice: Tinka Katić, Ana Vukadin i Tanja Buzina)
17.00

Promocija časopisa AKM, Arhivski vjesnik, @rhivi, Vijesti muzealaca i konzervatora, te novoobjavljenih publikacija

Petak, 24.11.2017.

9.00-10.30

Prof. dr. sc. Damir Hasenay, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayerau Osijeku. Sadržajni okvir i metodologija izrade Nacionalnog programa zaštite pisane baštine

Dr. sc. Vlatka Lemić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb. Arhivi nakladnika i knjižara u hrvatskim arhivima

Stjepan Prutki, viši arhivist, Državni arhiv u Vukovaru. Korištenje arhivskoga gradiva u fondovima i zbirkama AKM zajednice kroz prizmu zakonskih odredbi: stanje i perspektive

10.30-11.00
Pauza
11.00-12.30

Dr. sc. Ante Gverić, Državni arhiv u Zadru, doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović, Sveučilište u Zadru, Nevenka Kalebić, asistentica, Sveučilište u Zadru. Virtualna vidljivost arhivskih knjižnica u Hrvatskoj

Dr. sc. Ksenija Tokić, Institut za turizam, Zagreb i Mr. sc. Ivo Tokić, Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, Zagreb. Prema Registru potencijalnih knjižničnih turističkih atrakcija

Ingeborg Rudomino i Sonja Pigac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Hrvatski znanstveni i stručni elektronički časopisi: gdje smo sada?

12.30-13.00
Izvještaji radionica i odabir teme za AKM22. 
13.00-14.30
Ručak
14.30
Studijski izlet Istrom
ORGANIZATORI
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko muzejsko društvo
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Muzejski dokumentacijski centar
 
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru