Program

Srijeda, 21.11.2018.

8.00–9.00
Prijava sudionika
9.00–9.10
Pozdravni govor
9.10-9.40

Pozvano izlaganje
Sanja Bunić. Zašto je za socijalno uključivanje ključna interdisciplinarna suradnja?

9.40-10.50

Izlaganja
Marina Neđić, Olivera Nastić. Inkluzija kroz umetnost – interdisciplinarni programski sadržaji namenjeni osobama sa invaliditetom u ustanovama kulture u Srbiji

Jasenka Pleško, Lorena Banić, Goran Gradiček. Kako indeksirati, a ne diskriminirati: interdisciplinarnost i inkluzivnost s aspekta sadržajne obrade i organizacije građe u narodnoj knjižnici

Ivana Prgin. Jednakost, različitost i inkluzija u arhivskoj zajednici

10.50-11.20
Stanka za kavu
11.20-12.30

Izlaganja
Monika Batur. Inkluzivni etos pri organizaciji zavičajne građe u mrežnome okruženju

Milvana Arko-Pijevac, Borut Kružić. Plavo oko-aplikacija, uključivost zajednice u prikupljanju podataka i zaštiti Jadranskog mora

Višnja Cej, Janja Maras, Ismena Meić. Kako su nas šezdesete spojile?: prikaz suradnje knjižnice i muzeja

12.30-14.00
Stanka za ručak
14.00-15.30

Vlatka Lemić. Interdisciplinarna arhivska zajednica u teoriji ipraksi

Sanda Kočevar, Aleksandra Mikić-Grginčić. Suradnja baštinskih institucija kao jačanje kulturne i znanstvene djelatnosti

Stela Kos, Silvija Pisk. Postapokaliptična budućnost knjige u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu  -  interdisciplinarnost te suradnja u AKM zajednici

Ksenija Tokić, Ivo Tokić. Analiza hrvatskoga knjižničnog turizma

15.30-16.00
Stanka za kavu
16.00-18.30

Radionica 1. Nova praksa opisa građe prema 'Pravilniku za  opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima' (voditeljica Ana Vukadin)

Radionica 2. Konzervatorsko-restauratorska radionica. Izvorna površina predmeta kulturne i tehničke baštine kao izvor informacija (voditelj Damir Doračić)

Četvrtak, 22.11.2018.

9.00-10.30

Izlaganja
Mihela Pauman Budanović, Maja Žumer. Opis monografskih publikacija bez alata, pravila i standarda u usporedbi s  katalogizacijom

Ana Vukadin. Odnos cjeline i dijela u opisu jedinice građe: rješenja 'Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima'

Dubravka Petek. Koliko nam govori jedna dopisnica

Elia Ekinović Micak. Entitet agent i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima

10.30-11.00
Stanka za kavu
11.00-12.50

Kristijan Crnković. OCR i interdisciplinarnost u obradi starih tekstova

Radovan Vrana. Recenziranje podataka znanstvenih istraživanja: problemi i perspektive

Zoran Svrtan, Kristijan Crnković. tezaurus.hr - model suradnje između AKM zajednica

Dunja Seiter-Šverko, Iva Gobić Vitolović, Markus Leideck. Prema smjernicama i sustavnoj digitalizaciji u arhivskim ustanovama – primjer DARI

Vedrana Juričić, Kristijan Crnković. Jedinstvena platforma za kataloge i digitalne zbirke u HAZU

12.50-14.30
Stanka za ručak
14.30-17.00

Radionica 3. Muzejsko-pedagoška radionica Interdisciplinarnost i inkluzivni aspekt u muzejskim i pedagoškim programima (voditeljica Vlasta Krklec)

Radionica 4. Korištenje Indigo Cataloging Assistant modula (voditelji Anja Tkalec, Marko Tot i Vedrana Juričić)

17.00-17.30
Stanka
17.30-18.45
Promocija zbornika radova 21. seminara AKM i ostalih izdanja AKM zajednice

Petak, 23.11.2018.

9.00-10.30

Predstavljanje postera

 1. Anamarija Starčević Štambuk. Od zapisa na listićima tombole do knjiga u oblacima, uz 70-u godišnjicu IEF-a 
 2. Milena Bušić. Od ideje do izložbe  
 3. Sofija Klarin Zadravec, Tamara Ilić Olujić, Dragana Koljenik, Ivana Čadovska. Pozdrav iz Hrvatske – inovativni i interdisciplinarni digitalni kulturni proizvod(i)
 4. Antonija Filipeti. Struktura predavača Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH od 2014. do 2018. godine
 5. Silvio Lebinac, Đuro Singer. Zaštitna snimanja i izrada preslika: djelatnost, dostupnost i korištenje preslika
 6. Dorijana Malinarić-Macan, Iva Gobić Vitolović. Konzervatorsko-restauratorski zahvati na poveljama od pergamene
 7. Ivona Milovanović. Doktorske disertacije kao dio kulturne i znanstvene baštine
 8. Denis Gaščić. Medijska vidljivost baštinskih institucija: primjeri dobre prakse arhivskih, knjižničnih i muzejskih odnosa s javnošću
10.30-11.00
Stanka za kavu
11.00-12.10

Predstavljanje projekata

 1. Ana Rubić, Sandi Antonac i Ivana Kežić Pucketić. Predstavljanje programa 'Zeleni festival – (O)krenimo na zeleno', održanog u sklopu projekta 'Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku'
 2. Katarina Todorcev Hlača. Središnja manjinska knjižnica – 3 u 1
 3. Anita Marin, Sofija Klarin Zadravec, Dragana Koljenik. Mreža virtualnih izložbi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – projekt interdisciplinarnog povezivanja
 1. Dragana Koljenik, Ivana Čadovska, Sofija Klarin Zadravec, Marko Orešković. Smart Library NSK: mogućnosti primjene IoT tehnologije u knjižnicama
12.20-13.00
Izvješća radionica, odabir teme za 23. AKM i zatvaranje Seminara
ORGANIZATORI
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko muzejsko društvo
SUORGANIZATORI
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Muzejski dokumentacijski centar
 
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru