Robert Ravnić
Odsjek za normativnu kontrolu
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice bb
10 000 Zagreb

e-mail: rravnic@nsk.hr


 

DEMONSTRACIJA OGLEDNE AKM RELACIJSKE BAZE PODATAKA DC3 SUBJECT


Ogledna i demonstrirana AKM baza podataka koja se u ovome slučaju tiče DC3 Subject je koncipirana tako da bude relacijska baza podataka tj. da objačnjava logičke veze u entitetima jedinica te grade - a to su istorodnost (viši, niži, unakrsni pojmovi)ali i srodnost veze sa drugim odrednicama koje su nama u struci poznate iz prakse rada u sadržajnoj obradbi građe.

Relacije među pojmovima/odrednicama u oglednoj AKM bazi nisu date slucćjno ili proizvoljno nego one imaju jasno odredenu logičku strukturu u entitetima svojih sadržaja što se manifestira kao odrednica, a ovdje je ona nazvana: srodnost.

Prikazano nije demonstracija nećega što je konačno nego demonstracija individualnog i stručnog videnja jedne mogućnosti sadržajne obradbe AKM građe.

Kostur ogledne AKM relacijske baze podataka bio je search engine (pretražitelj) posebno konstruiran za jednu ovakvu vrstu baze podataka koji pretražuje HTML tagove koji se nalaze u HEADU HTML dokumenta a ovdje je to DC3 Subject i na kraju nam ih on konačno prikazuje u nadalje demonstriranom obliku.

Princip rada ovako konstruiranog search enginea idejno je koncipiran tako da on postavlja preko jednog za njega postavljenog/konstruiranog servera upite bazama podataka arhiva, knjižnica i muzeja Hrvatske kako bi se na kraju rezultati dobiveni takvim pretragama prikazali u jednom ovako jedinstvenom obliku poput ove idejno koncipirane AKM relacijske baze podataka.

Važno je naglasiti i pri ne ispuštati iz vida jednu važnu činjenicu: DC3 Subject u verziji kakav sada postoji još nema razrađeni nacin rješavanja složenih predmetnih odrednica kakve koristimo u bibliotekarskoj struci - tako da su neka rješenja koja će biti prikazana zbog toga moja stručno individualna rješenja. Kao glavna zamjerka stoji da DC3 općenito i ne poznaje pojam i strukturu uputnica koje su nama prijeko potrebne u bibliotekarskoj struci. Ovaj problem koji bi po pravilu morao biti a nije implementiran u samu strukturu DC-a tehnički je rješiv kooperacijom sa normativnim datotekama.

 

PRIKAZ RELACIJSKE BAZE:

Na lijevoj strani prikazani su parametri pretraživanja kojih ima 6 što je duplo više nego u oglednoj AKM bazi demonstriranoj prvi puta.


Sućelje pretraživanja AKM baze podataka nije klasično sućelje tipa OPAC-a nego je to sućelje prilagođeno za ovu demonstraciju obzirom na ustaljena iskustva, praksu i trendove search enginea korištenih na World Wide Webu.

Parametri pretraživanja ogledne AKM relacijske baze podataka, shodno s DC3 Subject, su:

1. Opći pojam
2. O osobnom imenu
3. O obiteljskom imenu
4. O korporativnom tijelu
5. Geografska predmetnica
6. Vremenska predmetnica
7. Oblik

 
1. OPĆI POJAM

Kao opći pojam upisati ćemo "vile":

Pokretanjem pretraživanja dobiti ćemo na uvid ono što u bazi postoji pod pojmom "vile". Izabiremo vile kao mitološka bića:

Dato nam je da izabiremo da li želimo pretraživati građu koja se nalazi u arhivima, knjižnicama ili muzejima Hrvatske. Izabiremo prikaz, za početak, jedne jedinice građe koja se nalazi u knjižnicama:

Dobiveni prikaz je:

Nastavljamo nadalje sa pretraživanjem relacijske baze podataka i izabiremo jedinicu građe koja se nalazi u muzejima:

Nakon zahtjeva za prikazom dobivamo opise te jedinice muzejske građe:

Zahtijevamo opis te jedinice građe:

Nastavljamo pretragu AKM relacijske baze podataka i zahtijevamo slikovni prikaz jedinice

građe:

Dobiveni slikovni prikaz je jedinica građe na kojoj se kao opći pojam nalaze vile:

Vratimo se još jednom u pretraživanju AKM relacijske baze podataka na još jednu jedinicu građe iz muzeja:

U dobivenom prikazu slike tj. jedinice te muzejske građe izaberimo ovaj puta slikovni prikaz:

Slikovni prikaz u kojem se vidi da je tema u ovoj jedinici građe vila:

 

2. O OSOBNOM IMENU

Započnimo pretraživanje pod osobnim imenom Franz von Trenck:

Utvrđujemo da nas je upit doveo od uputnice na jedinstvenu odrednicu koja je u upotrebi. Imamo mogućnost i biranja između relacija - "vidi i" i "vidi i srodnu odrednicu". Izabiremo jedinstvenu odrednicu:

Izabiremo i jedinicu građe koja se nalazi u knjižnicama:

Nakon prikaza te jedinice građe iz knjižnice vratimo se na pretraživanje AKM relacijskebaze podataka:

Izaberimo jedinicu građe koja se nalazi u muzejima:

Zahtjev za slikovnim prikazom jedinice...:

Slikovni prikaz:

Zahtijevajmo opet pretraživanje relacijske AKM baze podataka. Ovaj puta idimo prema relaciji unakrsnog pojma tj. osobnog imena, "vidi i":

Od ponuđenih nam jedinica građe izaberimo onu u knjižnicama:

Nakon prikaza te jedinice građe krenimo opet na postavljanje upita relacijskoj bazi:

 

 

3. O OBITELJSKOM IMENU

Postavimo upit u polje za pretraživanje o obiteljskom imenu relacijskoj bazi:

Ovim se automatski vraćamo na relacije srodnih odrednica, izabiremo jednu od njih:

Izaberimo odrednicu i jedinicu građe koja se nalazi u fondovima arhiva:

 

U opisu te jedinice krenimo na ponuđene nam slikovne prikaze:

Uz ponuđeni prikaz vratimo se postavljanju upita relacisjkoj bazi:

Postavimo upit ovaj puta pod obiteljskim imenom:

Izaberimo od ponuđenoga relacija osobno ime:

I građu koja se nalazi u arhivu:

Zahtijevajmo pri prikazu i slikovni prikaz građe:

Iz slikovnog prikaza vratimo se na prikaze građe dobivene pretraživanjem po upitu:

Iz toga izaberimo jednu srodnu odrednicu:

Srodna odrednica (oblik!) je jedinica građe iz muzeja:

Pregledajmo tu jedinicu po opisu:

Nakon pregleda vratimo se:

Interesira nas i slikovni prikaz ove jedinice muzejske građe:

Nakon uvida u slikovni prikaz nastavimo sa pretragama upita:

U pretragama izaberimo još jednu srodnu odrednicu:

Izaberimo jedinucu od ponuđene građe iz knjižnica koja se tiče ove srodne odrednice - korporativnog tijela:

Uvid u jedinicu građe:

 

4. O KORPORATIVNOM TIJELU

Postavimo upit relacijskoj AKM bazi podataka pod korporativnom odrednicom:

Kao rezultat pretraživanja dobili smo:

Ustvrđujemo da smo upit postavili pod uputnicom i bivamo upućeni na jedinstvenu odrednicu, koju smo izabrali i kao rezultat izbora dobivamo:

Izaborom jedinice građe iz arhiva nastavljamo dalje s zahtjevom za slikovnim prikazom jedinice:

U slikovnom prikazu krećemo dalje kako bismo nastavili sa relacijama:

Iz relacija izabiremo kao srodan pojam odrednicu osobnog imena:

Iz ponuđenog izabiremo jedinicu muzejske građe:

Pregledavamo te jedinice i zahtijevamo opis:

Nakon opisa krećemo u daljnje pregledavanje baze podataka sa zahtjevom za slikovnim prikazom:

 

Nakon uvida u slikovni prikaz vratimo se relacijama:

Od ponuđenog izaberimo opet jednu jedinicu građe iz fonda muzeja:

Zahtjevajmo samo njen slikovni prikaz:

Iz slikovnog prikaza vratimo se na pretraživanje AKM relacijske baze podataka:

 

5. GEOGRAFSKA PREDMETNICA

Postavimo upit:

Od rezultata pretraživanje ne izaberimo ništa nego nastavimo sa odabirom:

Od ponuđenih jedinica građe kojima je tema "Hrvatska" izaberimo jednu iz muzejskih fondova:

Nakon slikovnog prikaza jedinice građe vratimo se...:

Izaberimo kao relaciju jedan od nižih pojmova vezanih za pojam Hrvatska:

Odaberimo jednu od za taj pojam ponuđenih srodnih odrednica:

Nalazimo da je to jedinica AKM građe koja se nalazi u knjižnicama:

Nastavimo do slikovnog prikaza jedinice građe:

 

6. VREMENSKA PREDMETNICA

Postavimo upit

Kao rezultat pretraživanja dobijamo:

Nastavimo sa odabirom našeg upita i dolazimo do jedinica AKM građe:

Izabiremo jedinicu građe iz fondova arhiva:

Zahtijevamo njezin slikovni priklaz:

Vraćamo se na rezultate pretrage i izabiremo jedinicu građe iz fondova knjižnica:

Prikaz dobivene jedinice građe:

 

7. OBLIK

 

Postavljamo upit:

Rezultat pretrage kazuje nam da ne postoji taj pojam i idemo relacijski na niže pojmove:

Nastavljamo sa relacijom nižih pojmova:

Odabirom jedne od relacija nižih pojmova utvrđujemo da nam je ponuđena jedinica građe iz fonda muzeja:

Odabiremo tu jedinicu i krećemo u njen detaljan pregled:

Vraćamo se nakon pregleda sadržaja...:

... kako bismo imali i uvid u slikovni prikaz jedinice građe: