ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI 
Početna stranica AKM
 
 

 

PROGRAM

RADIONICE 
 
POSTERIPreliminarni program
 
9. seminar ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture


Poreč, 23.-25. studeni 2005.

 

Srijeda, 23. studenoga

08.00-09.00 Registracija

09.00-09.30 Gordon Dunsire (CDLR, Glasgow, UK). Common Information Environment: A Newly Emerged Concept

09.30-10.00 Radovan Vrana (FF, Zagreb). Sučelja prema digitalnim sadržajima

10.00-10.30 Sanjica Faletar Tanacković (FF, Osijek). Promišljanja o strategiji razvitka arhiva, knjižnica i muzeja - strani predlošci, domaća praksa

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Tone Eli Moseid (ABM-utvikling, Oslo, Norveška). WHEN THREE BECOME ONE: The new cross-sectorial agency in Norway for archives, libraries and museums: plans and perspectives

11.30-12.30 Panel diskusija: Nacionalni program digitalizacije AKM građe
Voditeljica: Lana Križaj (Ministarstvo kulture, Zagreb)
Sudjeluju: Mario Braun, Marija Gattin, Jozo Ivanović, Sofija Klarin, Dunja Seiter-Šverko, Goran Zlodi

12.30-14.00 Ručak

14.00-15.30 Radionice:
(1) Inventarizacija u muzejima
(2) Standardi pedagoške dokumentacije

15.30-16.00 Odmor

16.00-17.30 Radionice:
(1) Inventarizacija u muzejima
(2) Standardi pedagoške dokumentacije

17.30-17.45 Zoran Kirchhoffer (Tehnički muzej, Zagreb). Izvještaj sa sastanka
CIDOC-ovog Odbora za konzervaciju

17.45-19.00 Predstavljanje postera

Četvrtak, 24. studenoga

09.00-09.30 Žarka Vujić i Jadranka Lasić-Lazić (FF, Zagreb). Programi za dokumentaliste u AKM zajedinici

09.30-10.00 Tinka Katić (NSK, Zagreb), Goran Zlodi (FF, Zagreb) i Jozo Ivanović (HDA, Zagreb). FRBR i CRM: perspektive harmonizacije modela

10.00-10.30 Mato Kukuljica (HDA, Hrvatska kinoteka, Zagreb). Nove smjernice u zaštiti AV građe u AKM ustanovama

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Irena Kolbas (Etnografski muzej, Zagreb). Muzealizacija jezika

11.30-12.00 Dr. Hartmut Prasch (direktor Museum Fur Volkskultur, Spittal, Austria). From Local Museum to Regional Information Center

12.00-12.30 Nada Vrkljan-Križić. NEMO - projekt BRICKS i Parmska povelja

12.30-14.00 Ručak

14.00-15.30 Radionice:
(3) Opis na razini zbirke: sadržajna analiza / Collection Level Description: Subject Analysis
(4) Restauratorsko-konzervatorska dokumentacija

15.30-16.00 Odmor

16.00-17.30 Radionice:
(3) Opis na razini zbirke: sadržajna analiza / Collection Level Description: Subject Analysis
(4) Restauratorsko-konzervatorska dokumentacija

17.30-18.30 Predstavljanje novoobjavljenih publikacija


Petak, 25. studenoga

09.00-10.30 Radionice:
(5) Matičnost u AKM zajednicama
(6) Kulturno-turistički sadržaji u e-okruženju

10.30-11.00 Odmor

11.00-12.30 Radionice:
(5) Matičnost u AKM zajednicama
(6) Kulturno-turistički sadržaji u e-okruženju

12.30-14.00 Ručak

14.00-14.30 Vlatka Lemić (HDA, Zagreb). Arhivi u ne-arhivskim ustanovama

14.30-15.00 Hrvoje Stančić (FF, Zagreb). Digitalni repozitoriji - budućnost očuvanja baštine?

15.00 -15.30 Tanja Buzina i Sonja Pigac (NSK, Zagreb). Selektivno arhiviranje hrvatskog weba : rezultati i otvorena pitanja

15.30-16.00 Odmor

16.00-16.30 Miroslav Milinović i Nebojša Topolšćak (Srce, Zagreb). Digitalni arhiv mrežnih publikacija: nova funkcionalnost – novi planovi

16.30-17.00 Maja Cvitaš (HIDRA, Zagreb), Bojana Dalbelo Bašić (FER, Zagreb), Marko Tadić (FF, Zagreb). Automatsko indeksiranje deskriptorima Eurovoca

17.00-17.20 Lea Lazzarich (Komisija za zaštitu knjižnične građe, HKD). Prezentacija projekta Zaštita starih hrvatskih novina

17.20-18.00 Izvještaji voditelja radionica

Rasprava, zaključci

Najava izleta

 Radionice:

1. Inventarizacija u muzejima (Dora Bošković, Dubravka Osrečki Jakelić, Goran Zlodi)

2. Standardi pedagoške dokumentacije (Malina Zuccon-Martić, Zoran Svrtan)

3. Opis na razini zbirke: sadržajna analiza / Collection Level Description: Subject Analysis* (Gordon Dunsire, Tamara Ilić-Olujić, Mirjana Vujić, Mirna Willer)

4. Restauratorsko-konzervatorska dokumentacija (Nina Srša i Andrea Klobučar)

5. Matičnost u AKM zajednicama (Dubravka Osrečki Jakelić, Višnja Zgaga, Maja Jokić, Veronika Tica-Čelić, Jadranka Slobođanac, Vlatka Lemić)

6. Kulturno-turistički sadržaji u e-okruženju (Vlasta Klarić, Želimir Laszlo, Davorka Pšenica)_____
* Radionica će se odvijati na engleskom jeziku. Molimo sve zainteresirane da za raspravu pripreme primjere iz vlastite prakse.


Izlaganja na posteru:

Mira Miletić Drder (Zbirka zemljopisnih karata i atlasa, Nacionalna i sveučilišna knjižnica).
Međunarodni projekti digitalizacije kartografske građe : mogućnosti izgradnje geoinformacijskih sustava temeljenih na različitim zbirkama kartografske građe

Tamara Horvat, Jasmina Plavac i Dina Popović (Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - HIDRA, Zagreb). Arhiva mrežnih dokumenata : prikupljanje, odabir, obrada i pohrana dokumenata sa službenih mrežnih stranica tijela javne vlasti

Dunja Holcer (Narodna knjižnica i čitaonica Sisak, Dječji odjel). Projekt digitalizacije produkata izložbenih djelatnosti Dječjeg odjela Narodne knjižnice i čitaonice Sisak

Zoran Kirchhoffer (Tehnički muzej, Zagreb). Restauracija zrakoplova Fizir FNH

Sonja Avalon i Vesna Golubović (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb). Croatica : nove mogućnosti u pristupu i predstavljanju

Suzana Njegač (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb). Skriveno blago pisanog i tiskanog kulturnog nasljeđa Hrvatske u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici