Organizacija 25-og AKM-a

Programski odbor: Boris Badurina, Monika Batur, Boris Bosančić, Drahomira Cupar, Ladislav Dobrica, Damir Doračić, Vesna Hodak, Vlasta Krklec, Melina Lučić, Maja Kocijan, Dijana Machala, Diana Polanski, Tatjana Šarić,  Marijana Tomić, Ana Holjevac Tuković, Radovan Vrana, Ana Vukadin, Goran Zlodi, Mirna Willer

 

ORGANIZATORI
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko muzejsko društvo
SUORGANIZATORI
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Muzejski dokumentacijski centar
 
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru