AKM 24 - Prezentacije


Uvodne riječi organizatora

Antonija Filipeti. Mrežni seminari Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj (CSSU) od 2018. do 2020. pokazatelji uspješnosti

Jelena Balog Vojak, Maja Mladinov. Dokumentacija i Knjižnica kao promicatelji očuvanja kulturne baštine na primjeru izdavačke djelatnosti Hrvatskog povijesnog muzeja

Sonja Galina. Projekt „Enriching Europeana through citizen science and artificial intelligence

Gordon Dunsire. Ontology in practice implementing the Library Reference Model

Mirna Willer. Implementacija LRM a u ISBD e od IFLA ina knjižniƒnog referentnog modela LRM do novog Međunarodnog standardnog bibliografskog opisa (ISBD)

Martina Jurišić, Anita Marin, Alena Matijaca. Zbirka obitelji De Franceschi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Tihomir Tutek. Digitalni PPMHP – digitalni fundus

Tatijana Petrić. Otvorena znanost Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu

Ivo Orešković. Arhivsko gradivo Dubrovačke Republike – vrelo za brendiranje Dubrovačke Malvasi

Vlatka Lemić. Programi razvoja publike u arhivskim ustanovama_ iskustva programa Kreativne Europe 2014-2020

Diskusija na kraju 1. radnog dana

Aleksandra Pikić Jugović, Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan. Razvoj Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica

Nevenka Kalebić, Ante Gverić. Primjena KAM pravilnika na opis obiteljskog fonda Draganić Vranč

Marina Krpan Smiljanec, Breza Šalamon Cindori. Registracija knjižnične građe kao kulturnoga dobra u baštinskim ustanovama

Koraljka Kuzman Šlogar, Vlatka Lemić. Djelovanje u skladu s GDPR-om izrada obrasca privole za obradu osobnih podataka

Petar Elez. Didaktičke igre Državnog arhiva u Vukovaru u službi kulturne promocije Vukovarsko-srijemske županije

Inge Rudomino. Model izgradnje zavičajnih zbirki weba

Marin Pintur. JGL Muzej farmacije

Božica Knežević, Mirta Pucek. Knjižnica kroz vrtić

Predstavljanja izdanja

Završna riječ
ORGANIZATORI
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko muzejsko društvo
SUORGANIZATORI
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Muzejski dokumentacijski centar
 
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru