Kotizacija

Uplata kotizacije izvršena do 30. rujna 2019.

  • 350,00 kn (puna)
  • 150,00 kn (jednodnevna)
  • 100,00 kn (studenti)*

Uplata kotizacije izvršena od 1. listopada 2019.

  • 400,00 kn (puna)
  • 200,00 kn (jednodnevna)
  • 150,00 kn (studenti)*

* Povoljnija studentska kotizacija primjenjuje se i za kolege koji sudjeluju u programu stručnog usavršavanja, uz dostavu potvrde od strane institucije u kojoj trenutno rade.


UPLATA KOTIZACIJE
Kotizaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 15. studenog 2019. godine kako biste osigurali svoje radne materijale.
Kotizacije se uplaćuju na račun Hrvatskog muzejskog društva, Rooseveltov trg 5, Zagreb,
IBAN: HR9223600001101471641, otvoren kod  Zagrebačke banke d.d.

U opis plaćanja upisati: Ime i prezime sudionika - AKM seminar.

Za ispostavljanje računa, molimo direktno kontaktirati tajnicu Hrvatskog muzejskog društva: tajnica@hrmud.hr

 

ORGANIZATORI
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko muzejsko društvo
SUORGANIZATORI
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Muzejski dokumentacijski centar
ICARUS Hrvatska
 
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru