Program

Srijeda, 21.11.2018.

8.00–9.00
Prijava sudionika
9.00–9.10
Pozdravni govor (Dijana Machala)
9.10-10.50

Izlaganja (moderatorica: Dijana Machala)

Sanja Bunić (Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica):  Zašto je za socijalno uključivanje ključna interdisciplinarna suradnja?

Marina Neđić, Olivera Nastić (Biblioteka grada Beograda): Inkluzija kroz umetnost – interdisciplinarni programski sadržaji
namenjeni osobama sa invaliditetom u ustanovama kulture u Srbiji

Jasenka Pleško, Lorena Banić, Goran Gradiček (Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica): Kako indeksirati, a ne diskriminirati:
interdisciplinarnost i inkluzivnost s aspekta sadržajne obrade i organizacije građe u narodnoj knjižnici

Ivana Prgin (Hrvatski državni arhiv): Jednakost, različitost i inkluzija u arhivskoj zajednici

10.50-11.20
Stanka za kavu
11.20-12.30

Izlaganja (moderatorica: Ismena Meić)

Monika Batur (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Inkluzivni etos pri organizaciji zavičajne građe u mrežnome okruženju

Milvana Arko-Pijevac, Borut Kružić (Prirodoslovni muzej Rijeka): Aplikacija Plavo oko: uključivost zajednice u prikupljanju podataka i zaštiti Jadranskog mora

Višnja Cej, Ismena Meić, Janja Maras (Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica): Kako su nas šezdesete spojile?: prikaz suradnje knjižnice i muzeja

12.30-14.00
Stanka za ručak
14.00-15.30

Izlaganja (moderatorica: Dunja Holcer)

Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv): Interdisciplinarna arhivska zajednica u teoriji i praksi

Sanda Kočevar, Aleksandra Mikić-Grginčić (Gradski muzej Karlovac; Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić): Suradnja baštinskih institucija kao jačanje kulturne i znanstvene djelatnosti

Stela Kos, Silvija Pisk (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica): Postapokaliptična budućnost knjige u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu – interdisciplinarnost te suradnja u AKM zajednici

Ksenija Tokić, Ivo Tokić (Institut za turizam, Zagreb; Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, Zagreb): Analiza hrvatskoga knjižničnog turizma

15.30-16.00
Stanka za kavu
16.00-18.30

Radionica 1. Nova praksa opisa građe prema Pravilniku za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima (voditeljica: Ana Vukadin)

 1. Ana Vukadin (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Uvod
 2. Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv): Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: mogućnosti opisa arhivskog gradiva
 3. Jelena Balog Vojak (Hrvatski povijesni muzej): Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima ­– primjer Hrvatskog povijesnog muzeja ­­
 4. Elia Ekinović Micak (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Opis knjižnične građe prema Pravilniku za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima
 5. Andrea Šušnjar (Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica): Zvučna građa glazbenog sadržaja: obrada i specifičnosti

Radionica 2. Konzervatorsko-restauratorska radionica Izvorna površina predmeta kulturne i tehničke baštine kao izvor informacija (voditelj: Damir Doračić)

 1. Damir Doračić (Arheološki muzej u Zagrebu): Uvod
 2. Andreja Dragojević (Hrvatski državni arhiv): Tekstilna presvlaka na korici Matrikule Bratovštine sv. Barbare iz 1588. godine iz Šibenske biskupije
 3. Sanja Šetić (Državni arhiv u Pazinu): Dokumentiranje i dijagnostika iluminacije Statuta grada Pule iz 1500. godine
 4. Suzana Njegač (Hrvatski državni arhiv): Vodeni znaci u papirima rukopisnih knjiga 15. i 16. stoljeća Bratovštine sv. Jakova u Šibeniku Biskupijskog arhiva u Šibeniku
 5. Martina Bagatin (Hrvatski državni arhiv): Album di Raguza – osobni fond Martecchini-DA Dubrovnik
 6. Andreja Tkalčić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Vizualni i taktilni pregled knjige kao izvor informacija
 7. Blanka Đidara (Hrvatski državni arhiv): Oštećenja kao izvor informacija – konzervatorsko-restauratorski radovi na knjizi Calepinus trium tinguamm
 8. Mario Kauzlarić (Muzej Brodskog Posavlja): Rendgenski snimak i otkrivanje izvorne površine
 9. Josipa Lovrić (Arheološki muzej Zadar): Otkrivanje izvorne površine na arheološkim metalnim predmetima
 10. Zoran Kirchhoffer (Tehnički muzej Nikola Tesla): „Igra detekcije“ u postupku identificiranja izvornih površina

Četvrtak, 22.11.2018.

9.00-10.30

Izlaganja (moderatorica: Diana Polanski)

Mihela Pauman Budanović, Maja Žumer (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjgarstvo): Opis monografskih publikacija bez alata, pravila i standarda u usporedbi s katalogizacijom

Ana Vukadin (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Odnos cjeline i dijela u opisu jedinice građe: rješenja Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima

Dubravka Petek (Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, Zbirka Zagrabiensia): Koliko nam govori jedna dopisnica

Elia Ekinović Micak (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Entitet agent i odnosi u Pravilniku za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima

10.30-11.00
Stanka za kavu
11.00-12.50

Izlaganja (moderator: Radovan Vrana)

Kristijan Crnković (ArhivPRO d. o. o): OCR i interdisciplinarnost u obradi starih tekstova

Radovan Vrana (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Recenziranje podataka znanstvenih istraživanja: problemi i perspektive

Zoran Svrtan, Kristijan Crnković (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb; ArhivPRO d. o. o): tezaurus.hr – model suradnje među AKM zajednicama

Dunja Seiter-Šverko, Iva Gobić Vitolović, Markus Leideck (Državni arhiv u Rijeci): Prema smjernicama i sustavnoj digitalizaciji u arhivskim ustanovama – primjer DARI

Vedrana Juričić, Kristijan Crnković (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Knjižnica); ArhivPRO d. o. o): Jedinstvena platforma za kataloge i digitalne zbirke u HAZU

12.50-14.30
Stanka za ručak
14.30-17.00
Radionica 3. Muzejsko-pedagoška radionica Interdisciplinarnost i inkluzivni aspekt u muzejskim i pedagoškim programima (voditeljica: Vlasta Krklec)
 1. Vlasta Krklec (Hrvatsko muzejsko društvo): Uvod
 2. Božica Knežević, Edita Dabo (Dječji vrtić Grigora Viteza): Radost u knjižnici Knežija
 3. Milvana Arko-Pijevac (Prirodoslovni muzej Rijeka): Uključenost muzeja u kurikularnu reformu – suradnja Prirodoslovnog muzeja Rijeka i Prve riječke hrvatske gimnazije, pilot-projekt
 4. Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv): Edukativne aktivnosti u hrvatskim arhivima
 5. Željka Petrović Osmak, Goran Zlodi (Etnografski muzej u Zagrebu; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Digitalizirana muzejska zbirka – kako je koristiti u muzejskim i pedagoškim programima na primjeru Zbirke glazbala Etnografskog muzeja u Zagrebu
 6. Deniver Vukelić (Školska knjiga): Hrvatske muzejske zbirke kroz proširenu i virtualnu stvarnost u suvremenoj nastavi 21. stoljeća
 7. Nedjeljko Tišler, Vlasta Krklec (Conoko d. o. o.; Hrvatsko muzejsko društvo): Hrvatska baština u trećoj dimenziji

Radionica 4. Korištenje modula Indigo Cataloging Assistant modula (voditelji Anja Tkalec, Marko Tot i Vedrana Juričić)

17.00-17.30
Stanka
17.30-18.45
Promocija izdanja AKM zajednice

Petak, 23.11.2018.

9.00-10.30

Predstavljanje postera (moderatorica: Vesna Hodak)

 1. Anamarija Starčević Štambuk (Institut za etnologiju i folkloristiku): Od zapisa na listićima tombole do knjiga u oblacima, uz 70-u godišnjicu IEF-a 
 2. Milena Bušić (Muzej grada Zagreba): Od ideje do izložbe – interdisciplinarni pristup kao ključ uspješnosti
 3. Sofija Klarin Zadravec, Tamara Ilić Olujić, Dragana Koljenik, Ivana Čadovska (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Pozdrav iz Hrvatske – inovativni i interdisciplinarni digitalni kulturni proizvod(i)
 4. Antonija Filipeti (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Struktura predavača Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH od 2014. do 2018. godine
 5. Silvio Lebinac, Đuro Singer (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Zaštitna snimanja i izrada preslika: djelatnost, dostupnost i korištenje preslika
 6. Dorijana Malinarić-Macan, Iva Gobić Vitolović (Državni arhiv u Rijeci): Konzervatorsko-restauratorski zahvati na poveljama od pergamene
 7. Ivona Milovanović (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Doktorske disertacije kao dio kulturne i znanstvene baštine: izazovi izgradnje fonda na primjeru Zbirke disertacija i magistarskih radova NSK-a
 8. Denis Gaščić:  Medijska vidljivost baštinskih institucija: primjeri dobre prakse arhivskih, knjižničnih i muzejskih odnosa s javnošću
10.30-11.00
Stanka za kavu
11.00-11.50
Predstavljanje projekata (moderatorica: Tatjana Šarić)
 
 1. Katarina Todorcev Hlača (Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica): Središnja manjinska knjižnica – 3 u 1
 2. Anita Marin, Sofija Klarin Zadravec, Dragana Koljenik (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Mreža virtualnih izložbi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – projekt interdisciplinarnog povezivanja
 3. Dragana Koljenik, Ivana Čadovska, Sofija Klarin Zadravec, Marko Orešković (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Smart Library NSK: mogućnosti primjene IoT tehnologije u knjižnicama
11.50-12.30
Izvješća radionica, odabir teme za 23. AKM i zatvaranje Seminara
ORGANIZATORI
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko muzejsko društvo
SUORGANIZATORI
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Muzejski dokumentacijski centar
 
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru