Program

Srijeda, 23.11.2016.

8.30–9.00
Registracija sudionika
9.00-10.30

Nives Tomašević, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru. Važnost kreativnih industrija za razvoj i kulturu društva

Teodora Shek Brnardić i Josip Mihaljević, Hrvatski institut za povijest, Zagreb. Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama  (COURAGE): predstavljanje projekta iz programa Obzor 2020

dr. sc. Vlatka Lemić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb. Kako arhivi mogu biti kreativni  - ICARUS iskustva i mogućnosti

10.30-11.00
Pauza
11.00-12.30

Predrag Perožić, OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk. Opći konceptualni model za baštinsku zajednicu: je li moguć i je li potreban?

Anne Gilliland, UCLA, SAD. The new ICA data model: may the provenance concept meet the kinds of description and access needs and demands being made of archives in the twenty-first century?

Kristina Polak Bobić i Dina Mašina. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb. Dodjeljivanje DOI oznaka u repozitoriju DiZbi.HAZU na platformi Indigo

12.30-14.00
Pauza za ručak
14.00-17.30
Pauza: 15.30-16.00
1. Konzervatorsko-restauratorska radionica (voditelj Damir Doračić)

Na temelju praktičnih primjera pokušat će se sagledati uloga i primjenjivost ovog važnog aspekta - reverzibilnost u teoriji i praksi, konzervatorsko-restauratorske djelatnosti s posebnim naglaskom na materijale i postupke najčešće korištene u AKM laboratorijima. To se prvenstveno odnosi na papirnu, metalnu, tekstilnu, drvnu i ostalu građu iz raznih povijesnih perioda uobičajenu u AKM zajednici.

OTVORENI SASTANAK Stalnog odbora za nacionalni kataložni pravilnik (predsjednica SO Mirna Willer, urednica Pravilnika Ana Vukadin i savjetnica za arhivistički opis prof. dr. sc. Anne Gilliland).
Tema I: Struktura i sadržaj online izdanja Pravilnika (A. Vukadin);
Tema II: Konceptualni model arhivističke zajednice: ICA EGAD. Records in Contexts: A Conceptual Model for Archival Description, Consultation Draft v0.1, September 2016, http://ica-egad.org/ric/conceptual-model/RiC-CM-0.1.pdf)

Četvrtak, 24.11.2016.

9.00-10.30

Radovan Vrana, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Ponovna upotreba i citiranje podataka znanstvenih istraživanja u otvorenoj znanosti

Hrvoje Stančić i Arian Rajh, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i Kristijan Crnković, ArhivPRO, Koprivnica. Mapirani metapodaci arhivskih, knjižničarskih i muzeoloških normi i interdisciplinarne platforme

Boris Bosančić, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet J.J. Strossmayera u Osijeku. Prema 'povezanom znanju': primjena ontologija u okruženju povezanih podataka

10.30-11.00
Pauza
11.00-12.30

Boris Suljagić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb. Dostupnost arhivskog gradiva tijela javne vlasti u Hrvatskom državnom arhivu: najnovije promjene

Nada Bulić, Odjel za klasičnu filologiju, Sveučilište u Zadru i Ivana Posedi, Državni arhiv u Varaždinu. Problematika korištenja arhivskog gradiva u muzejima: na primjeru Muzeja grada Koprivnice

Ana Vukadin, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb. Pravilnik za opis i pristup gradivu u arhivima, knjižnicama i muzejima: načela i struktura

12.30-14.00
Pauza za ručak
14.00-14.45

Sašo Zagoranski, Semantika d.o.o., Maribor, Slovenija. Upoznajte GALIS – cjelovit dokumentacijski sustav za muzeje, galerije, knjižnice i arhive

Vlado Vlašić. Kartonaža Vlašić, Prudnice. Zaštita građe – preventivna zaštitna ambalaža

14.45-17.30
Pauza: 15.30-16.00

2. Radionica Izložbe u AKM ustanovama (voditeljica Dubravka Osrečki-Jakelić)

Jelena Balog Vojak, viša dokumentaristica i Zdenka Šinkić, viša informatičarka, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb. Između tradicionalnog i suvremenog: iz izložbene djelatnosti Hrvatskog povijesnog muzeja

Ivona  Fabris, Jelena Čolak, Marijana Jukić. Hrvatski državni arhiv, Zagreb. Izložbe kao dio kulturnih manifestacija u Hrvatskom državnom arhivu

Mr. sc. Mirjana Jurić, arhivska savjetnica. Hrvatski državni arhiv, Zagreb. Izložbe i radionice izvan hrvatskoga državnog arhiva: iskustva i nove mogućnosti

Nikolina Hrust, dokumentaristica, Umjetnički paviljon u Zagrebu. Serija izložbi "Otkup umjetnina" 1973.-1980. u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu

Dragan Bukovec i Biserka Radanović-Gužvica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb. Sitnim „koracima“ do novog stalnog postava

Pauza: 15.30-16.00

3. Radionica Semantički web (voditelji Mirna Willer, Predrag Perožić i Boris Bosančić)

Mirna Willer, Odjel za informacijske znanosti, sveučilište u Zadru. IFLA-ine Smjernice za upotrebu ISBD-a kao povezanih podataka

Predrag Perožić, OŠ Krk. Ontologija autoriziranih podataka - OAP

Boris Bosančić, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet J.J. Strossmayera u Osijeku. Kreiranje, povezivanje i objava povezanih podataka

18.00
Predstavljanje zbornika radova AKM19 i ostalih publikacija

Petak, 25.11.2016.

9.00-10.30

Milvana Arko-Pijevac, Prirodoslovni muzej, Rijeka. Upravljanje prirodoslovnim zbirkama: europski standardi Synthesys

Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru i Erich Renhart, Vestigia, Sveučiilište u Grazu, Austrija. Digitalizacija i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. tiskanih glagoljicom, bosančicom i latinicom

dr. sc. Marina Marinković, Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb i mr. sc. Hrvojka Božić, Gradski muzej Karlovac, dr. sc. Goran Zlodi, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Govori karlovačkog područja-jedinstveni primjer hrvatske jezične baštine.

10.30-11.00
Pauza
11.00-12.30

Gordana Dukić, Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku. Netradicionalni marketing: e-marketing i gerila marketing

Dr. sc. Ksenija Tokić, Institut za turizam, Zagreb. Knjižnice-neiskorišteni turistički resurs

dr.sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica, Etnografski muzej u Zagrebu. Projekt Creapolis - muzeji i kreativni europski gradovi

12.30-14.00
Pauza za ručak
14.00-15.30

Dr.sc. Aleksandra Pikić, viša knjižničarka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica. Uloga spremišta u životu visokoškolske knjižnice : rekapitulacija sedmogodišnjeg rada zatvorenog spremišta Knjižnice FFZG-a

Snježana Radovanlija Mileusnić i Mirna Šimat, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb. Registar književne baštine u muzejima

Tatjana Šarić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb. Novi portal Hrvatskoga državnog arhiva: 'Prvi svjetski rat 1914.-1918. - pogled iz arhiva'

15.30-16.00
Pauza
16.00
Izvještaji s radionica, odabir teme za AKM21, predstavljanje stručnog izleta
ORGANIZATORI
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko muzejsko društvo
 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Muzejski dokumentacijski centar
 
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek,
Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru