AKM_logo
 
Početna stranica
Obavijesti organizatora
AKM 19
Upute autorima

19. Seminar ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI
Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture

Rovinj, 25.-27. studenoga 2015.


TEMA SEMINARA

"Zajedničko, a različito"
načela interoperabilnosti u AKM zajednici

PROGRAM | REZERVACIJA SMJEŠTAJA, REGISTRACIJA, KOTIZACIJA I PRIJEVOZ

Glavni organizator Hrvatsko knjižničarsko društvo

 
REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Sve aktivnosti vezane uz smještaj obavljaju se preko jedinstvenog OBRASCA ZA REZERVACIJU.
 
REGISTRACIJA
Prijava na skup obavlja se putem obrasca na stranicama HKD-a na adresi: http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/prijava/285

 
KOTIZACIJA

PUNA KOTIZACIJA 375 KN
JEDNODNEVNA KOTIZACIJA 150 KN
STUDENTSKA KOTIZACIJA 100 KN

PROGRAM (PDF VERZIJA)
Srijeda, 25. studenoga
08.00-09.00
Prijava sudionika
09.00-09.10
Pozdravni govor (D. Holcer)
09.10-10.40
Izlaganja (moderator: )
09.10-09.40
Dijana Machala. Pitanje zajedništva : konvergencija informacijske metazajednice ili singularnost u prostoru kiberinfrastrukture
09.40-10.10
Maja Žumer. FRBR Library Reference Model (LRM) : a big step forward
towards implementation
10.10-10.40
Ana Vukadin. Izazovi zajedništva : usklađivanje modela, standarda i terminologije u novom pravilniku za katalogizaciju
10.40-11.00
Stanka uz osvježenje
11.00-12.45
Izlaganja (moderator: )
11.00-11.30
Erich Renhart, Marijana Tomić. Problemi standardizacije opisa rukopisne građe
11.30-12.00
Jedert Vodopivec Tomažič. Bible revived : paper and film 
12.00-12.30
Theresa Zammit Lupi. The design of a database as a research tool for the study on a collection of musical manuscripts
12.30-12.45
Izlaganje sponzora
12.45-14.00
Stanka za ručak
14.00-16.30
Radionice
 1. Kako kategorizirati jedinicu građe prema obliku sadržaja i vrsti medija (voditeljice Mirna Willer i Snježana Radovanlija Mileusnić)
 2. AKM ustanove i pitanja dostupnosti građe/gradiva (voditeljice Tatjana Šarić, Sofija Klarin Zadravec, Renata Petrušić)
  1. Renata Petrušić:  Knjižnice i autorsko pravo
  2. Sofija Klarin Zadravec: Metapodaci o autorskom pravu
  3. Tatjana Šarić: Neka pitanja dostupnosti arhivskoga gradiva
  4. Melina Lučić: Arhivi i autorska prava
16.30-16.45
Stanka uz osvježenje
16.45-18.15
Panel rasprava
 1. Zakonodavstvo u AKM zajednici (Alemka Belan Simić, Tinka Katić, Hrvoje Stančić, Dubravka Osrečki Jakelić)
 2. Otvoreni sastanak Stručnog odbora za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju: FRBR-LRM : rasprava o modelu i njegovoj primjeni (voditeljica M. Willer)
Četvrtak, 26. studenoga
09.00-10.30
Izlaganja (moderator: )
09.00-09.30
Tatijana Petrić. Odnosi u konceptualnim modelima FRBR, FRAD i PRESoo modelu : na primjeru neomeđene građe
09.30-10.00
Gordana Gašo, Ivana Čadovska, Maja Klajić. Stavovi znanstveno-nastavnog osoblja o institucijskom repozitoriju : primjer Repozitorija Filozofskog fakulteta u Osijeku
10.00-10.30
Radovan Vrana. Altmetrija i digitalne zbirke
10.30-10.45
Stanka uz osvježenje
10.45-12.15
Izlaganja (moderator: )
10.45-11.15
Goran Zlodi, Igor Čulig: Integracija i interoperabilnost informacija o kulturnoj (industrijskoj) baštini - zajedničko i različito na primjeru Virtualnog muzeja karlovačke industrije građe
11.15-11.45
Mikica Maštrović. Primjena knjižničnih standarda na obradu građe iz fonda Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : od prvog seminara Arhivi, knjižnice, muzeji : što se ostvarilo?
11.45-12.15
Boris Badurina, Hrvojka Serdarušić. Percepcija e-knjige među studentskom populacijom
12.15-13.45
Stanka za ručak
13.45-16.15
Radionice
 1. Edukacija u akademskoj i AKM zajednici – sličnosti i razlike (što nam je zajedničko, a što različito?) (voditeljica Jelena Hotko)
  1. Jelena Hotko : Uvod
  2. Boris Badurina: Obrazovanje informacijskih stručnjaka: novi studijski programi Informatologije, Informacijske tehnologije i Nakladništva
  3. Danko Dujmović: Zajedno u različitosti – priprema i oprema dobrog građana
  4. Mirjana Margetić: Kroz priču do postolara i muzeja
  5. Sanda Vučičić: Virtualni muzej :  novi pristupi u interakciji između posjetitelja i postava
  6. Zdenka Šinkić: Mogućnosti korištenja multimedije u provedbi edukativnih programa
  7. Jelena Hotko: Mogućnosti korištenja multimedije i alternativnih / kreativnih metoda u provedbi edukativnih programa u baštinskim ustanovama
 2. Konzervatorsko-restauratorska radionica : mogućnosti edukacije i stručnog usavršavanja (voditelj Damir Doračić)
  1. Damir Doračić: Uvod
  2. Vladan Desnica: Intergrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij: konzerviranje i restauriranje umjetnina
  3. Jurica Matijević: Studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu
  4. Denis Vokić: Studij konzervacije i restauracije Sveučilišta u Dubrovniku
  5. Đeni Gobić-Bravar: Mogućnosti edukacije – tražiti i naći
  6. Marijana Mimica, Suzana Njegač: Različiti postupci stabilizacije arhivskog gradiva pisanog/crtanog na papiru i sanacija postojećih oštećenja
  7. Melita Krnoul: Primjer edukacije na području restauriranja tekstila – iskustva sa studija u Firenzi
  8. Theresa Zammit Lupi: Book and paper conservation education in Malta and the UK
 3. Marketinški plan za osiguranje vidljivosti i bolju prihvaćenosti projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za  katalogizaciju (voditeljice Nives Tomašević i Ivona Despot)
16.15-16.45
Stanka uz osvježenje
16.45-17.45
Predstavljanje postera (moderator: )
 1. Almir Elezović: Priključenje Zbirke pravnih propisa Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda Vlade Republike Hrvatske na portal N-Lex
 2. Jedert Vodopivec Tomažić: Ptuj Gratae posteritati, 1560 : materials, structure and damages
 3. Sonja Pigac Ljubi, Ingeborg Rudomino: Trajna pohrana digitalnih novina : primjeri dobre prakse
 4. Jelena Balog Vojak: Zašto Nacionalni kataložni pravilnik
17.45-19.15
Predstavljanje zbornika radova 18. seminara AKM i drugih publikacija
Petak, 27. studenoga
09.00-10.50
Izlaganja (moderator:   )
09.00-09.30
Kristijan Crnković. Interoperabilnost i repozitoriji sa semantičkom tehnologijom
09.30-10.00
Markus Leideck. Topoteka
10.00-10.25
Milvana Arko Pijevac, Različito-zajedničko, međunarodni kodeks zoološke nomenklature
10.25-10.50
Iva Mihoci, Dragan Bukovec, Tatjana Vlahović. Pomaci u ostvarenju novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (Ususret Muzeju)
10.50-11.10
Predstavljanje postera (moderator: )
 1. Jelena Lešaja: Knjižnica u zraku
 2. Mihaela Kovačić: Osobni arhivski fondovi i zbirke u izdavačkoj i izložbenoj djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu
 3. Ana Lukin Šimunek: Digitalne verzije udžbenika osnovne škole i otvoreni pristup na primjeru knjižnice Učiteljskog fakulteta u Zagrebu
11.10-11.30
Stanka uz osvježenje
11.30-13.15
Predstavljanje projekata (moderator   )
 1. Hrvoje Stančić: InterPARES Trust
 2. Tinka Katić: Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju : 2014-2016
 3. Vlatka Lemić: ICARUS
 4. Damir Hasenay, Hrvoje Stančić: Nacionalni program za zaštitu pisane baštine 
 5. Marijana Tomić, Gordana Marčetić, Mirna Willer: Opis  i pristup rukopisnoj građi u AKM ustanovama
 6. Kristijan Crnković, Zoran Svrtan: Prikaz projekta uvođenja muzejske platforme INDIGO u Muzej za umjetnost i obrt
 7. Dunja Marija Gabriel, Tomislav Milković: Elektronički sustav za prikupljanje statističkih podataka za sve vrste knjižnica  
13.15-13.30
Zaključci i zatvaranje Seminara

ORGANIZATORI

Hrvatsko muzejsko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko arhivističko društvo
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek, Odsjek za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti